Urząd Miejski w Chełmku

Policja Radiowóz Chełmek Oświęcim

Polski Kodeks

Zapraszamy na stronę z aktualnymi przepisami polskich kodeksów. Wśród dostępnych na stronie kodeksów znajdziemy między innymi Kodeks Cywilny, Kodeks Celny, Kodeks Drogowy, Kodeks Karny, Kodeks Karny Skarbowy, Kodeks Karny Wykonawczy, Kodeks Postępowania Administracyjnego i wiele innych….

Czytaj więcej...
Urząd Miejski w Chełmku

Zebranie Wiejskie

Sołtys i Rada Sołecka w Bobrku pragną zaprosić na Zebranie Wiejskie, które zaplanowano na sobotę, 28 marca 2015 r. Miejscem ma być Szkoła przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku. Początek Zebrania przewidziano na godzinę 16:00. Dodatkowo…

Spotkanie "Doliny Soły"

Spotkanie „Doliny Soły”

3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zorganizowała spotkanie informacyjno-warsztatowe, poświęcone Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych grup nieformalnych, kół…


Inwestycje jeszcze w 2014

Inwestycje jeszcze w 2014

Powiat Oświęcimski, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Członka Zarządu – Pana Andrzeja Skrzypińskiego, podjął decyzję o rozdysponowaniu wolnych środków na inwestycjach drogowych. Jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane roboty budowlane związane z remontem ulicy Ofiar Faszyzmu (ok….


Wyniki wyborów samorządowych w Chełmku 2014

Wyniki wyborów 2014

Chełmek.info zbiera dla swoich czytelników wyniki wyborów samorządowych w gminie Chełmek. Wyniki publikowane są natychmiast jak tylko spływać będą protokoły z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych (z lokali wyborczych). Dane pochodzą także ze zbiorów Państwowej Komisji…

No Image

Jest taki Dom…

… „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku” – to nazwa projektu realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku. Program przewiduje zarówno rozwój usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych jak i likwidację barier architektonicznych,…


Wybory 2014

Wybory 2014 – oferta

Portal Chelmek.info zgodnie z przyjętą już tradycją, jak podczas każdych wyborów przeprowadzanych w Chełmku przygotował ofertę dla Komitetów Wyborczych w wyborach 2014 roku (w wyborach europejskich i samorządowych). Na wstępie należy zaznaczyć, że całkowity dochód…