Urząd Miejski w Chełmku

Dożynki 2011

W gminie Chełmek dużą uwagę przywiązuje się do kultywowania tradycji i dbania o kulturalno – rozrywkowe życie mieszkańców. Dożynki, czyli Tradycyjne Święto Plonów, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych oraz zabawą…No Image

Mickiewicza otwarta

W dniu 21 lipca 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej ul. Mickiewicza w Chełmku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Andrzejem Skrzypińskim oraz pozostałymi osobami, które…


No Image

Podpisanie umowy

W środę 8 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku miało miejsce oficjalne otwarcie inwestycji dotyczącej realizacji centrum sportowego w Chełmku w ramach projektu rewitalizacyjnego pn. „Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem…


No Image

Szpecące tabliczki UM

Zdjęto stare, zardzewiałe tablice informacyjne, wiszące przed urzędem miasta w Chełmku. Magistrat czeka również generalny remont, ale dopiero w 2012 roku. Tablice zdemontowano i przekazano do utylizacji. Remont okazał się nieopłacalny, bowiem urząd miasta w…


No Image

Prawem we wstrząsy

Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus w 2009 roku skierował do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu zawiadomienie o bezpośrednim zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gminy Chełmek spowodowanym działalnością Kompanii Węglowej. Przypomnijmy chronologię zdarzeń. W wyniku nasilenia wstrząsów…


No Image

Złote Sakwy

W Chełmku po raz szósty rozdano Złote Sakiewki. Podczas uroczystej gali wręczono tez odznaczenia państwowe i gminne. Złoty Krzyż Zasługi otrzymały Helena Sowa, członkini zespołu śpiewaczego Bobrowianki i Helena Wilczak, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w…


No Image

IV sesja RM

29 grudnia 2010 r. odbyła się czwarta już sesja Rady Miejskiej nowej kadencji (dwie uroczyste z zaprzysiężeniami + dwie robocze) – sesja budżetowa. Budżet na 2011 . Ustala się dochody na 2011 w kwocie: 31.802.174,01…


No Image

Śmieci wyborcze c.d.

W grudniu, kilka dni po ustawowym terminie usunięcia materiałów wyborczych uwieczniliśmy na fotografiach tablice na których nadal wisiały plakaty wyborcze kandydatów w tym obecnego burmistrza Andrzeja Saternusa. Zwróciliśmy się z zapytaniem jak zostaną ukarane komitety…


Pensja burmistrza

W środę radni ustalili wynagrodzenie burmistrza Andrzeja Saternusa. Będzie dostawał taką samą kwotę jak w poprzednej kadencji. Uchwałę radni przyjęli bez słowa dyskusji. Nawet nowicjusze w radzie nie zastanowili się dlaczego ani w uchwale, ani…


No Image

Śmieci wyborcze

W środę o północy minął termin jaki miały komitety wyborcze na usunięcie swoich plakatów wyborczych. W przypadku nieusunięcia materiałów wyborczych w tym terminie powinny zostać ukarane. Podczas piątkowego spaceru po mieście w oczy rzucały się…


No Image

Listy urzędowe

Przedstawiamy Państwu pismo Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, skierowane do Barbary Bulanowskiej – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Przedmiotem w/w dokumentu jest informacja dotycząca nie zakwalifikowania do dofinansowania ofert Samodzielnego Gminnego Zakładu…


No Image

Koniec przychodni

Ośrodek zdrowia nie dostał grosza od Narodowego Funduszu Zdrowia na siedem poradni specjalistycznych. Miejscowy samorząd zaprotestował. Jeśli nic nie wskóra, na drzwiach zakładu może zawisnąć kłódka. Groźba zamknięcia jest bardzo realna. Do późnej środowej nocy…No Image

Orlik Ł. Hobory

W dniu 1 czerwca 2010 roku odbyła się uroczystość nadania kompleksowi boisk sportowych „Orlik” przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Chełmku imienia Łukasza Hobory. Inicjatywa Dyrekcji Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  nr 2 w Chełmku i władz…