Edukacja przez szachy w szkole

Echo Chełmka

W naszej gminie trwa realizacja Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”. Zajęcia dla wszystkich uczniów klas trzecich prowadzone są od początku roku szkolnego 2016/2017 we wszystkich szkołach podstawowych. Najmłodsi spędzają jedną godzinę tygodniowo ucząc się gry. Obowiązkowe ćwiczenia, finansowane przez gminę, prowadzone są przez przeszkolonych przez Polski Związek Szachowy pedagogów. Sprzęt szachowy zapewnia PZSzach.

Korzyści dla dzieci płynące z udziału w projekcie to między innymi rozwinięcie zmysłu twórczego, intuicji oraz pamięci, nabycie umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, wyrobienie koncentracji, cierpliwości i wytrwałości oraz ukształtowanie motywacji i determinacji do realizacji celu.

Głównym celem Projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, wsparcie edukacji matematycznej oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji. Królewska gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, intuicję, pamięć, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo i tym podobne.

Projekt stanowi kontynuację zajęć z ubiegłego roku, gdy naukę gry w szachy rozpoczęli uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej. Celem nadrzędnym udziału dzieci w projekcie jest poprawa wyników wszystkich pozostałych przedmiotów szkolnych oraz rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. Projekt finansowany jest ze środków samorządowych, przy współudziale Polskiego Związku Szachowego, który zapewnił wyposażenie szkoły w podstawowy sprzęt szachowy. Każda szkoła w ramach Projektu otrzymała komplety szachów do prowadzenia lekcji.

Źródło: Echo Chełmka – Październik | nr 9 (156) / 2016

Wszystko to, co jest wytworem instytucji państwowych różnego szczebla – opracowania, poradniki, artykuły, wzory i inne- nie korzystają z ochrony praw autorskich. Chełmek.info nie rości sobie praw do ww. materiałów a treści z działu „Echo Chełmka” wyłączone są spod ochrony treści publikowanych na portalu.

Be the first to comment on "Edukacja przez szachy w szkole"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.