Godność a zdrowie psychiczne

 

W piątkowe przedpołudnie Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku był świadkiem wyjątkowego wydarzenia artystyczno-informacyjnego, poświęconego tak ważnym tematom jak godność człowieka i drowie psychiczne. Zajęcia podzielone były na dwie części: wykładową oraz artystyczną, w trakcie której zaprezentowały się różne lokalne grupy, takie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Domu Samopomocy. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja prac plastycznych WTZ, ŚDS oraz Saloniku Babskiego z Gorzowa.

Warsztaty rozpoczął dr Grzegorz Mańko, który w wykładzie wytłumaczył zebranym, jakie są pierwsze kroki pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla wszystkich osób. Następnie głos zabrała Jolanta Radecka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, która zaprezentowała dostępne rodzaje pomocy dla osób z problemami psychicznymi, niepełnosprawnych, dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem przemocy, seniorów.

Wśród omawianych form pomocy znalazły się m.in : usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, zapewnianie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc finansowa i rzeczowa, praca socjalna.Zwrócono szczególną uwagę na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Uczestnikom przybliżono pojęcie przemocy domowej: PRZEMOC FIZYCZNA to każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawienie życia ofiary, PRZEMOC SEKSUALNA to każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie, uwłaczanie jej seksualności, PRZEMOC PSYCHICZNA to każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem , PRZEMOC EKONOMICZNA to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. W  czasie prelekcji Pani Jolanta Radecka uwrażliwiała na reagowanie, zgłaszanie sytuacji, gdy komuś z bliskiego otoczenia dzieje się krzywda, nakłaniała, by nie pozostawać obojętnym, gdyż jest to nasz moralny i prawny obowiązek.

Źródło: Echo Chełmka – Październik | nr 10 (157) / 2016

Wszystko to, co jest wytworem instytucji państwowych różnego szczebla – opracowania, poradniki, artykuły, wzory i inne- nie korzystają z ochrony praw autorskich. Chełmek.info nie rości sobie praw do ww. materiałów a treści z działu „Echo Chełmka” wyłączone są spod ochrony treści publikowanych na portalu.

 
 
 

0 komentarzy

Bądź pierwszym, który skomentuje.

 
 

Zostaw komentarz

Zasady komentowania:
Aby dodać komentarz, należy podać nick (pseudonim) oraz poprawny adres e-mail. Każdy użytkownik, który publikuje swój komentarz, przejdzie proces moderacji (sprawdzenia komentarza przez moderatora). Komentarze zostaną odrzucone tylko i wyłącznie jeżeli: zawierają treści wulgarne, zawiera wyzwiska, w treści pojawiają się linki (odnośniki) do innych stron niż chelmek.info, używa się języka innego niż język polski, pisany jest w całości wielkimi literami, pojawiają się nazwiska osób, które nie pełnią funkcji publicznych lub jeśli adres e-mail podany w komentarzu jest nieprawidłowy. Jeśli komentarz spełnia powyższe warunki, zostanie dopuszczony do dyskusji. Proszę pamiętać, że moderator nie ma dyżurów 24/7. Sprawdzenie komentarza zazwyczaj zajmuje chwile czasu, chyba że moderator akurat pracuje nad komentarzami. Więcej o zasadach komentowania.

 
 
 
*