Inwestycje w SG ZOZ

MOKSiR Chełmek

Po kilkumiesięcznej przerwie, zgodnie z harmonogramem, w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zebrali się na wspólnym spotkaniu członkowie Rady Społecznej SGZOZ wraz z burmistrzem Chełmka Andrzejem Saternusem.

Dyrektor chełmeckiej przychodni – Katarzyna Siata zapoznała zebranych gości z działaniami, jakie pomimo wakacji i urlopów były i są realizowane. A jest się czym pochwalić, gdyż ostatnie miesiące okazały się być bardzo udane dla inwestycji w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku.

Dzięki nowoczesnemu aparatowi EEG, oficjalnie rozpoczęła działalność Pracownia Diagnostyczna EEG, w której wykonywane są badania zalecane przez specjalistę, m.in. diagnozujące zaburzenia neurologiczne, psychiczne i psychologiczne, chroniczne zmęczenie i  apatie, padaczka, zaburzenia snu, uzależnienia, problemy z nauką szkolną, depresja, stres, omdlenia, bóle i zawroty głowy. Co ważne, badania EEG refundowane są przez NFZ na podstawie skierowania z poradni (po podpisaniu z SGZOZ umowy) oraz odpłatnie, dla pacjentów ze skierowaniem z prywatnych gabinetów lekarskich lub bez skierowania. Ponadto dla pacjentów korzystających z usług przychodni został zakupiony do Pracowni Diagnostyki Obrazowej USG nowy aparat ultrasonograficzny. To wysokiej klasy urządzenie medyczne umożliwia pacjentom zarówno nieodpłatne, jak i odpłatne badania diagnostyczne w szerokiej gamie ich zastosowania, gdyż rozpoczęto również wykonywanie badań USG Doppler. W tym miejscu Pani dyrektor Katarzyna Siata kierując podziękowania w stronę Pana Burmistrza podkreśliła, iż zakup tego wysokiej klasy aparatu marki Siemens nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego Gminy Chełmek, która przekazując na ten cel dotację z budżetu w wysokości 60 tysięcy złotych, sfinansowała połowę wartości jego zakupu.

W celu dopełnienia diagnostyki w SGZOZ w  Chełmku w trakcie uruchamiania jest Pracownia Spirometrii, w której niebawem rozpoczną się badania przy użyciu nowoczesnego aparatu do badań medycznych oceniających objętość oraz przepływ powietrza znajdującego się w  płucach i  oskrzelach w  różnych fazach cyklu oddechowego. Z dostępu do tego wysokiej klasy urządzenia ucieszył się obecny również na spotkaniu lekarz Hani Youssef, gdyż aparat posłuży też do badań w ramach Poradni Medycyny Pracy. Jak zapewniała Pani dyrektor to nie koniec bogacenia bazy sprzętowej w SGZOZ.

W planach jest zakup specjalistycznego aparatu do biopsji, z którego przede wszystkim korzystać będzie Poradnia Urologiczna. W  dobie narastających zachorowań na raka prostaty, to badanie pozwoli na niezwykle szybkie wykrycie ewentualnych zmian i wdrożenie leczenia nierzadko ratującego życie.

Członkowie Rady Społecznej z uwagą wysłuchali też planów dyrekcji dotyczących dalszych zakupów sprzętowych, choć z propozycją i  ostatecznym wyborem aparatów i urządzeń zapoznani zostaną na kolejnym posiedzeniu Rady. Usłyszeli też o wniosku na przyszły rok do budżetu Gminy Chełmek, gdyż bez wsparcia finansowego środkami zewnętrznymi SGZOZ nie sfinansuje samodzielnie dalszych, koniecznych prac modernizacyjnych.

Na spotkaniu nie zabrakło również pytań dotyczących trwającej w  chełmeckiej przychodni od połowy sierpnia inwestycji budowlanej. Dyrektor Katarzyna Siata zapewniła zebranych, iż przebieg prac jest zgodny z przyjętym harmonogramem, choć w trakcie remontu pojawiły się utrudnienia, których na etapie projektowania nie sposób było przewidzieć. Jak podkreśliła stwierdzenie „lepiej budować niż remontować” i w tym przypadku jest prawdziwe.

Za kwotę ok. 400 tyś. złotych z końcem tego roku powstanie dodatkowa, licząca blisko 200 m2 powierzchnia dla celów rehabilitacji leczniczej, która umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty rehabilitacyjnej. Środki na ten cel w połowie pochodzą z zewnętrznego finansowania.

Jak podkreśliła dyrektor Siata żadna z tych inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie lokalnych partnerów – Gminy Chełmek oraz działających na terenie Stowarzyszeń czy Fundacji, a także pozyskanych środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W  niełatwych dla ochrony zdrowia czasach SGZOZ w  Chełmku stara się nieustannie podnosić standard udzielanych świadczeń medycznych.

Spotkanie Rady Społecznej SGZOZ w  Chełmku zakończyły serdeczne podziękowania, które w  imieniu zebranych, wraz z  bukietem kwiatów, złożył na ręce Pani Marii Miechurskiej burmistrz Andrzej Saternus. Pani Maria przez dwie kadencje pełniła funkcję członka Rady Społecznej SGZOZ w Chełmku, wspierając wcześniejszych i obecnego dyrektora swoją wiedzą i doświadczeniem. Zmiana dokonuję się na polecenie Wojewody Małopolskiego, którego Pani Maria była reprezentantem.

Źródło: Echo Chełmka – Październik | nr 10 (157) / 2016

Wszystko to, co jest wytworem instytucji państwowych różnego szczebla – opracowania, poradniki, artykuły, wzory i inne- nie korzystają z ochrony praw autorskich. Chełmek.info nie rości sobie praw do ww. materiałów a treści z działu „Echo Chełmka” wyłączone są spod ochrony treści publikowanych na portalu.

Be the first to comment on "Inwestycje w SG ZOZ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.