Jest taki Dom…

… „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku” – to nazwa projektu realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku. Program przewiduje zarówno rozwój usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych jak i likwidację barier architektonicznych, a także poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. We środę, 18 czerwca starosta oświęcimski Józef Krawczyk wizytował placówkę i sprawdzał postęp prac modernizacyjnych.

Wartość projektu to blisko 2,3 mln zł., z czego ponad 1,9 mln zł., to dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu.

Na chwilę obecną wykonano m.in.: prace zewnętrzne polegające na zabudowie tarasów i loggi wraz z wykonaniem elewacji i fasady aluminiowo-szklanej, szyb windowy wraz z instalacją dźwigu, planowane zabudowy klatek schodowych z instalacjami oddymiania, stolarkę drzwiową oraz większą część instalacji elektrycznych. Trwają roboty wykończeniowe w nowych pomieszczeniach, w których usytuowana zostanie część rehabilitacyjna, pomieszczenia do terapii zajęciowej, pracownia informatyczno-fotograficzna oraz tzw. oranżeria. Prace mają się zakończyć na przełomie sierpnia i września tego roku.

DPS w Bobrku

– Profesjonalne i godne warunki bytowe, które zapewni realizacja tego projektu są niezbędne ludziom, którzy tutaj mieszkają. Realizacja tej niezbędnej i wartościowej inwestycji zapewniającej komfortowe warunki jest naszym obowiązkiem. Choć w takim stopniu możemy pomóc ludziom, których los nie obdarzył zdrowiem, tak jak nas pozostałych – zaznacza starosta oświęcimski Józef Krawczyk.

W 2012 roku do samorządu wojewódzkiego wpłynęło 25 wniosków od podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej lub całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze z województwa małopolskiego. 23 wnioski dotyczyły DPS-ów, a dwa wnioski placówek opiekuńczo wychowawczych.

Dodajmy, że w związku z oszczędnościami dyrekcja placówki ogłosiła przetarg na wykonanie dodatkowego zakresu prac, których termin realizacji przewidziano na 15 października 2014 r.

– W związku z oszczędnościami projektowymi, uzyskaliśmy zgodę na zwiększenie zakresu projektu i wykonanie dodatkowo bezpiecznego terenu rekreacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz fragmentu ciągu komunikacyjnego, jak również zakupienie wyposażenia do części rekreacyjnej – zaznacza Mariusz Sajak, dyrektor DPS w Bobrku.

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku jest największą tego typu placówką w województwie małopolskim. Obecnie przebywa w nim 200 mieszkańców.

Nikola Lekowska
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego

Be the first to comment on "Jest taki Dom…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.