Najładnieszy ogródek w Bobrku

Najładniejszy ogródek w Bobrku

Regulamin konkursu na najładniejszy ogródek w Bobrku
pod patronatem burmistrza Chełmka

 1. Organizatorem konkursu jest Sołtys i Rada Sołecka wsi Bobrek.
 2. Zamierzeniem organizatorów jest poprawa wyglądu estetycznego sołectwa oraz przedstawienie lokalnej zbiorowości osób szczególnie dbających o swoje posesje.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bobrka, którzy w sposób szczególny starają się upiększyć miejsce zamieszkania – swoje ogrody, zagospodarowując przestrzeń zgodnie z zasadami harmonii, ekologii oraz estetyki.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie zawierające podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko oraz dokładny adres). Zgłoszenia przyjmują: sołtys wsi Helena Szewczyk tel. 504 825 129 lub (33) 846-18-52 oraz Przewodniczący Rady Sołeckiej Marek Idzik, tel. 663 473 157 w terminie do 25 lipca 2014 roku.
 5. Komisję konkursową powołuje organizator.
 6. Komisja wizytuje zgłoszone do konkursu ogrody na przełomie lipca i sierpnia 2014 r.
 7. Ocenie punktowej od 1-10 podlegać będzie estetyka i kolorystyka urządzonego ogródka, a także oryginalność dokonanych nasadzeń kwiatów, krzewów i innych roślin ozdobnych.
 8. W konkursie nie biorą udziału członkowie komisji oraz osoby, które w roku ubiegłym zdobyły miejsca premiowane.
 9. Przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody przyznawane za zajęcie I-III miejsca, ufundowane przez Burmistrza Chełmka.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie „Dożynek” w Bobrku 15 sierpnia 2014 r.

1 Comment on "Najładnieszy ogródek w Bobrku"

 1. LUDI70 | 03/07/2014 at 06:36 |

  OCEŃCIE MÓJ OGRÓDEK….

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.