Przeciwko przemocy wobec kobiet

Przeciwko przemocy wobec kobiet

Dziś ruszyła międzynarodowa kampania, która potrwa do 10 grudnia br.  Koordynatorem kampanii w Polsce jest Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Światowa akcja pod oryginalnym tytułem„16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”,  ma na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć m. innymi: poprzez budowanie świadomości, iż stanowi ona pogwałcenie praw człowieka; wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet, czy też wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie przeciwko tej formie przemocy.

W kampanię, oprócz Policji włączył się Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu oraz Ośrodki Pomocy Społecznej powiatu oświęcimskiego, które wsparcia i pomocy udzielają cały rok, jednakże  w ramach kampanii, pracownicy będą pełnić dodatkowe dyżury.

  • W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Komisariatach Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze, dodatkowe dyżury wyznaczono w dniu 6 grudnia br. w godzinach od 7.00 do 19.00.
  • W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu pracownicy dodatkowy dyżur będą  pełnić w dniu 30 listopada br.  w godzinach od 7.00 do 20.00.
  • Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu dodatkowy dyżur pełnić będą w dniu 29 listopada br. w godzinach od. 7.00 do 19.00.
  • Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pracownicy dodatkowy dyżur będą pełnić w dniu 6 grudnia br. w godzinach  od 7.00 do 17.00.
  • Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku dodatkowy dyżur pełnić będą w dniu 9 grudnia br. w godzinach od 7.00 do 14.00.
  • Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej dodatkowy dyżur pełnić będą w dniu 5 grudnia br. w godzinach od 7.00 do 17.00.
  • Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach dodatkowy dyżur pełnić będą w dniu 30 listopada br.   godzinach od 7.30 do 16.30.
  • Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach dodatkowy dyżur pełnić będą w dniu 6 grudnia br. w godzinach od 7.00 do 20.00,  w budynku GOPS przy ulicy Sobieskiego 41 w Kętach.
  • Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie dodatkowy dyżur pełnić będą w dniu 29 listopada br.  w godzinach od 7.00 do 16.00.
  • Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze dodatkowy dyżur pełnić będą w dniu 29 listopada br.  w godzinach od 12.00 do 17.00.

Be the first to comment on "Przeciwko przemocy wobec kobiet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.