Przyszłość szkoły średniej w Chełmku

Przyszłość szkoły średniej w Chełmku

Początkiem grudnia w Urzędzie Miejskim w Chełmku przedstawiciele samorządu naszej gminy spotkali się z przedstawicielem Rady Powiatu Oświęcimskiego. Tematem dyskusji, której inicjatorem był Burmistrz Andrzej Saternus, było omówienie propozycji dotyczących dalszego funkcjonowania szkoły średniej w Chełmku. Przedstawione warianty zakładały: utworzenie technikum, które będzie kształciło absolwentów na potrzeby przemysłu, utworzenie szkoły średniej o charakterze ogólnym z nastawieniem w kierunku sportowym lub stworzenie szkoły branżowej, opartej o konkretne potrzeby rynku. Burmistrz Chełmka wyraził także gotowość przejęcia budynku wraz z wyposażeniem i halą sportową oraz zaapelował do władz powiatu o wstrzymanie wywożenia do innych placówek sprzętów oraz biblioteki wraz z księgozbiorem, które znajdowały się w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących. W opinii samorządowców naszej gminy brak sprzętu w znaczny sposób utrudni proces reaktywacji placówki. Na zakończenie spotkania Burmistrz Andrzej Saternus zaproponował powołanie zespołu roboczego z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w  Oświęcimiu i prowadzenia dalszych rozmów dot. utworzenia szkoły na bazie PZ nr 8.

Źródło: Echo Chełmka – Listopad-Grudzień | nr 11-12 (158-159) / 2016

Wszystko to, co jest wytworem instytucji państwowych różnego szczebla – opracowania, poradniki, artykuły, wzory i inne- nie korzystają z ochrony praw autorskich. Chełmek.info nie rości sobie praw do ww. materiałów a treści z działu „Echo Chełmka” wyłączone są spod ochrony treści publikowanych na portalu.

Be the first to comment on "Przyszłość szkoły średniej w Chełmku"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.