Spotkanie „Doliny Soły”

Spotkanie "Doliny Soły"

3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zorganizowała spotkanie informacyjno-warsztatowe, poświęcone Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych grup nieformalnych, kół zainteresowań a także organizacji pozarządowych i samorządowych, wśród nich między innymi członkowie Kolpingowskiego Klubu Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku, zespołów śpiewaczych z gminy Chełmek, stowarzyszenia „Spichlerz” z Bobrka, rad sołeckich oraz Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Podczas spotkania zebrani poznali zakres działania Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”, zrealizowane dotychczas przedsięwzięcia oraz dowiedzieli się jak będzie wyglądało finansowanie projektów w najnowszym okresie pozyskiwania środków unijnych. Zarysowana została także wizja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkanie "Doliny Soły"

Na zakończenie uczestnicy podzielili się z organizatorami pomysłami, na które chcieliby pozyskać środki unijne. Wśród pomysłów znalazły się między innymi warsztaty fotograficzne, zorganizowanie terenowego wyścigu kolarskiego, rozwój działalności kół śpiewaczych, powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także utworzenie kabaretu.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” jest stowarzyszeniem, którego celem jest budowanie kapitału społecznego poprzez podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej z zakresu edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego (gminy, ośrodki kultury, biblioteki), sektora prywatnego (spółki, przedsiębiorcy) a także trzeciego sektora (stowarzyszenia, grupy nieformalne, osoby fizyczne).

Kamil Szyjka, UM Chełmek
Fot.  Paweł Waligóra

Be the first to comment on "Spotkanie „Doliny Soły”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.