Spotkanie „Doliny Soły”

3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zorganizowała spotkanie informacyjno-warsztatowe, poświęcone Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych grup nieformalnych, kół zainteresowań a także organizacji pozarządowych i samorządowych, wśród nich między innymi członkowie Kolpingowskiego Klubu Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku, zespołów śpiewaczych z gminy Chełmek, stowarzyszenia „Spichlerz” z Bobrka, rad sołeckich oraz Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Podczas spotkania zebrani poznali zakres działania Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”, zrealizowane dotychczas przedsięwzięcia oraz dowiedzieli się jak będzie wyglądało finansowanie projektów w najnowszym okresie pozyskiwania środków unijnych. Zarysowana została także wizja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkanie "Doliny Soły"

Na zakończenie uczestnicy podzielili się z organizatorami pomysłami, na które chcieliby pozyskać środki unijne. Wśród pomysłów znalazły się między innymi warsztaty fotograficzne, zorganizowanie terenowego wyścigu kolarskiego, rozwój działalności kół śpiewaczych, powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także utworzenie kabaretu.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” jest stowarzyszeniem, którego celem jest budowanie kapitału społecznego poprzez podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej z zakresu edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego (gminy, ośrodki kultury, biblioteki), sektora prywatnego (spółki, przedsiębiorcy) a także trzeciego sektora (stowarzyszenia, grupy nieformalne, osoby fizyczne).

Kamil Szyjka, UM Chełmek
Fot.  Paweł Waligóra

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*