Chełmek.Info

Aktualności z gminy Chełmek

kanalizacja

Przyłącze kanalizacji do granicy działki

Pojawiają się sprzeczne głosy odnośnie przyłączy kanalizacji i kosztów ponoszonych w związku z takimi przyłączami. Jedne głosy mówią o tym, że właściciel nieruchomości musi sfinansować przyłącze tylko do granicy nieruchomości (lub studzienki, która znajduje się na terenie jego nieruchomości), inne…

Aktualności z Chełmka

Dziury zasypie śnieg

Nie będzie nowego asfaltu na ulicy Mickiewicza przed zimą. Wykonawca zszedł z placu budowy. Firma Poldim S.A. z Tarnowa wycofała się z robót. W efekcie mieszkańcy Chełmka, w szczególności ul. Mickiewicza, poczekają co najmniej do połowy przyszłego roku na zakończenie…

Aktualności z Chełmka

Zadłużenie kanalizacji

Budowa kanalizacji MZGK w Chełmku przystąpił do realizacji przedsięwzięcia mającego na celu poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. Całkowity koszt projektu to blisko 70 mln zł. Projekt ten zapewne nie doszedłby do skutku, gdyby nie ogromny wkład Unii Europejskiej…

Aktualności z Chełmka

Kanalizacja gminy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku rozpoczął realizację Projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek”. Projekt finansowany jest ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie…

Projekt "Kanalizacja"

W dniu wczorajszym w siedzibie MZGK w Chełmku, przy udziale Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na realizację Kontraktu W1. Kontrakt będzie realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności UE. Jest to pierwszy z trzech zaplanowanych…

Aktualności z Chełmka

Chełmek otrzymał środki na kanalizację

Ponad 3 tys. mieszkańców gminy Chełmek ma szansę uzyskać dostęp do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej. Dzięki unijnej dotacji zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości ponad 34 km. Dzisiaj nastąpiło uroczyste przekazanie Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej tj. Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania…