likwidacja

Zamknięcie Stowarzyszenia

W dniu 10 kwietnia 2014 roku na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia znad Przemszy z inicjatywy prezesa i członka zarządu podjęto uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia znad Przemszy. Likwidatorem został wybrany obecny członek zarządu a w dniu…No Image

Listy urzędowe

Przedstawiamy Państwu pismo Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, skierowane do Barbary Bulanowskiej – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Przedmiotem w/w dokumentu jest informacja dotycząca nie zakwalifikowania do dofinansowania ofert Samodzielnego Gminnego Zakładu…


No Image

Koniec przychodni

Ośrodek zdrowia nie dostał grosza od Narodowego Funduszu Zdrowia na siedem poradni specjalistycznych. Miejscowy samorząd zaprotestował. Jeśli nic nie wskóra, na drzwiach zakładu może zawisnąć kłódka. Groźba zamknięcia jest bardzo realna. Do późnej środowej nocy…


No Image

Likwidacja linii K

Umowę na obsługę linii K, łączącej Chełmek z Krakowem, chce wypowiedzieć firmie przewozowej Transgór Tadeusz Gruber, szef związku komunikacyjnego. Pozostali członkowie zarządu końcem grudnia poparli ten pomysł. Jeśli także zgromadzenie ZK KM opowie się za…


No Image

Likwidacja Kilińskiego

Powiat Oświęcimski zlecił opracowanie „Strategii rozwoju oświaty w powiecie oświęcimskim w latach 2008 – 2013”. Dokument został opracowany przez Instytut Badań w Oświacie z siedzibą w Sopocie. Strategia „ROZWOJU” oparta na danych statystycznych zakłada min….