poczta


No Image

Ogłoszenie ws. skrzynek pocztowych

W ostatnim czasie otrzymujemy informacje od inkasentów i osób roznoszących pocztę do mieszkańców prywatnych posesji na terenie Gminy Chełmek, że ze względu na brak domofonów i skrzynek na listy przy bramkach, dostarczenie korespondencji jest niejednokrotnie…