tehniczny

Spotkanie weteranów pracy

Spotkanie weteranów pracy

Z inicjatywy grupy kolegów, podobnie jak w roku ubiegłym, 21 lutego w restauracji „Ciżemka” w Chełmku odbyło się spotkanie weteranów pracy z pionu technicznego PZPS w Chełmku. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy kierownicy z ówczesnego pionu…