Warsztaty „Z prawem na co dzień”

Warsztaty "Z prawem na co dzień"

Prawo jest obszerną dziedziną, obejmująca różne aspekty życia. Dużo mówi się o praworządności, prawach człowieka, prawach obywatelskich. A my często gubimy się w gąszczu niezrozumiałych sformułowań, problemów, paragrafów. Nie wiemy, gdzie udać się ze swoim problemem, jak rozwiązać osobiste sprawy, gdzie uzyskać poradę prawną.

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI rozpoczyna nowy cykl spotkań, podczas których chcemy rozwijać świadomość prawną, mówić w sposób zrozumiały o problemach, z którymi spotykamy się na co dzień.

Do współpracy zaprosiliśmy kancelarię prawną „Surowiec i Partner – adwokaci i radcowie prawni”, którzy w ciekawy i prosty sposób omówią różnorodna tematykę z zakresu prawa rodzinnego, pracy czy prawa cywilnego – zachęcają bibliotekarze. Informacje o terminach będą dostępne na naszej www.mbp-oswiecim.pl

Spotkania obejmować będą zagadnienia prawa rodzinnego, a między innymi: małżeństwo w świetle prawa, prawa i obowiązki małżonków, rozwiązanie małżeństwa, stosunki między rodzicami a dziećmi, uprawnienia rodziców (kontakty, władza rodzicielska), alimenty. W zakresie prawa pracy przedmiotem spotkania będzie: podstawa i treść stosunku pracy, uprawnienia stron, rozwiązanie stosunku pracy. A w kontekście zatrudnienia rodziców mających na utrzymaniu dzieci omówione zostaną uprawnienia związane z rodzicielstwem i ochrona stosunku pracy. Często powtarzające się problemy z zaciąganiem pożyczek, powodujące w konsekwencji narastanie długu to kolejny ważny społeczny problem. Specjaliści zajmą się zagadnieniami: pojęcia długu, procedur dochodzenia roszczeń, środków obrony dłużnika, postępowania sądowego i egzekucyjnego.Sprawy spadkowe także rodzą konflikty i problemy. Jak zostawić, jak odebrać, jak załatwić spadek? – te kwestie będą przedmiotem odrębnego spotkania obejmującego: testament, dziedziczenie ustawowe, przedmiot dziedziczenia, koszty związane ze spadkiem i jego dziedziczeniem.

Czy prawo jest zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych? Aby się przekonać, że o prawie można mówić z pasją, zaciekawieniem, a przy tym przekonująco, zapraszamy na pierwsze spotkanie do Biblioteki GALERII KSIĄŻKI w dniu 17 września br. o godzinie 18.00.

Nie chcemy pozostawać bierni wobec potrzeb i problemów ludzi – mówi Adwokat Marcin Surowiec – nasze zaangażowanie wynika z poczucia współodpowiedzialności społecznej, by obok rozwiązywania już wynikłych problemów, edukować i kształtować świadomość prawną.

Adwokat Marcin Surowiec z Radcą Prawnym Pauliną Surowiec obiecali również, że będą udzielać nieodpłatnie porad prawnych podczas ustalonych dyżurów w Bibliotecznym Ośrodku Informacji. Pierwszy taki dyżur planujemy 23 września od godz. 18.00. Będą doradzać osobom potrzebującym profesjonalnego wsparcia w takich kwestiach jak np. sprawy mieszkaniowe, rozwodowe, alimenty, zadłużenie. Trzeba się wcześniej zapisać w Bibliotecznym Ośrodku Informacji na parterze biblioteki.

W naszej pracy stykamy się z różnymi ludzkimi problemami, często elementarna wiedza z zakresu prawa mogłaby zapobiec wielu dylematom, a często nawet tragediom ludzkim. Stąd nasza inicjatywa dzielenia się wiedzą ze społecznością naszego miasta – podkreśla Radca Prawny Paulina Surowiec.

Zwykle mówi się, że lepiej nie mieć do czynienia z prawem. Tak, to potoczna prawda. Jednak prawo towarzyszy nam na co dzień i całe nasze życie podporządkowane jest w jakimś sensie ustalonym normom. Jednak większa świadomość w wielu sytuacjach pozwoli zapobiegać życiowym trudnościom.

Mariola Talewicz
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI

Warsztaty "Z prawem na co dzień"

Be the first to comment on "Warsztaty „Z prawem na co dzień”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.