10 lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w ChełmkuJubileusz 10 – lecia obchodzi w tym roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku. Celem ośrodka jest niesienie pomocy osobom z problemami ze zdrowiem psychicznym w pokonywaniu ich trudności w radzeniu sobie z chorobą i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ważną działalnością ŚDS – są warsztaty w trakcie których uczestnicy mogą odkrywać swoje talenty malarskie, teatralne, muzyczne, taneczne a także uczą się radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach.

16 października w obchodach jubileuszowych ośrodka wzięli udział znamienici goście: burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, zastępca burmistrza Andrzej Skrzypiński, sekretarz gminy Chełmek Janina Świerz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk, przedstawiciele SG ZOZ w Chełmku – dyr. Jolanta Podolak, lekarze: Maria Srebro – Przybyłowska, Jan Franczyk, – dyr. DPS w Bobrku Mariusz Sajak, kierownik WTZ im . Brata Alberta w Chełmku – Beata Ciura , kierownik świetlicy środowiskowej Ewa Wędzina instruktor MOKSiR Ewa Miszuta, wspierające działalność ośrodka panie Halina Hebda i Małgorzata Wabik a także byli i obecni pracownicy ŚDS oraz uczestnicy terapii. przywitania kierownik ŚDS w Chełmku Halina Zelech przybliżyła historię ośrodka a także złożyła wszystkim podziękowanie za dotychczasową owocną współpracę.

Po części oficjalnej zebrani goście mieli okazję zobaczyć pokaz slajdów z 10 lat istnienia ośrodka, a uczestnicy terapii zaprezentowali się programie muzyczno – recytatorskim.

Źródło: Echo Chełmka