Kategorie
Aktualności z Chełmka

Likwidacja Kilińskiego

Powiat Oświęcimski zlecił opracowanie „Strategii rozwoju oświaty w powiecie oświęcimskim w latach 2008 – 2013”. Dokument został opracowany przez Instytut Badań w Oświacie z siedzibą w Sopocie. Strategia „ROZWOJU” oparta na danych statystycznych zakłada min. likwidację Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, Powiatowego Zespołu Nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach i dwóch Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz połączenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu z Zespołem Szkół Budowlanych.