Kategorie
Aktualności z Chełmka Ciemna Strona

Pożar w Chełmku

Pożar w Chełmku
Pożar w Chełmku

W sobotę, w jednym z bloków w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego pojawił się ogień. Mieszkańców bloku ewakuowano do pobliskiej szkoły. Kilka osób trafiło jednak do szpitala.

Do pożaru doszło kilka minut po godzinie 21. Mieszkańcy natychmiast zaalarmowali policję oraz straż pożarną. Na miejscu pojawiły się ekipy ratunkowe. Mieszkańców bloku ewakuowano do pobliskiej szkoły. Dwaj mężczyźni i 81-latka z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla trafili do szpitala. Na dalszym leczeniu i obserwacji musiała pozostać kobieta. Mężczyźni zostali zwolnieni ze szpitala.

– Do pożaru doszło w jednej z piwnic. W niedzielę przyczyny pożaru zbada biegły z zakresu pożarnictwa. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają również policjanci – poinformowała Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Złote Sakiewki 2009

Złote Sakiewki 2009
Złote Sakiewki 2009

W piątek 29.01.2010 roku o godzinie 15:00 w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, odbyła się gala „Złote Sakiewki i Liderzy 2009″. Gala była doskonałą okazją do tego, aby podziękować przedstawicielom lokalnej przedsiębiorczości oraz osobom fizycznym za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się zrealizować wiele ważnych dla Gminy przedsięwzięć. 

Najhojniejsi darczyńcy zostali uhonorowani przez Burmistrza Andrzeja Saternusa statuetką „Złote Sakiewki”. Złote Sakiewki, czyli statuetki pokryte 24-karatowym złotem odebrało dziewięć firm z południowej Polski. To dowód wdzięczności samorządu za finansowe wsparcie różnych przedsięwzięć organizowanych w 2009 roku w gminie. W ciągu 12 miesięcy uhonorowani przekazali 190 tysięcy złotych, o 50 tysięcy więcej niż rok wcześniej.

Impreza poświęcona jest także lokalnym „Liderom” – wyróżnione zostały osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności i wykazujące się wielkim poświęceniem oraz służbą dla dobra innych. Uroczystość była też okazją do zbierania datków dla 4-letniego Igorka Bartosza z Oświęcimia, dziecka walczącego ze śmiertelnym nowotworem.

Złote Sakiewki 2009 otrzymali: Oknohit z Oświęcimia, VG Polska z Chełmka, Asfor Poznański z Chełmka, MZGK w Chełmku, Studio Fotograficzne Łysak z Oświęcimia, Zakład Produkcji Obuwia Anspol z Chełmka, Cukiernia Ptyś z Chełmka, Kojbud z Tychów oraz Nadwiślańska Agencja Turystyczna z Tychów.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Rocznica wyzwolenia

Rocznica wyzwolenia Chełmka
Rocznica wyzwolenia Chełmka

W dniu 25 Stycznia 2010 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 65 rocznicę wyzwolenia Chełmka spod okupacji wojsk III Rzeszy. Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Zofią Urbańczyk oraz Radnymi Rady Miejskiej, a także przedstawicielami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Harcerstwa Polskiego oraz młodzieżą z Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu.

UM Chełmek

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Utrudnienia na DW933

Utrudnienia na DW933
Utrudnienia na DW933

W środę kierowców czekają czasowe utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 933. Uciążliwości spowoduje przejazd kolumn samochodów z Krakowa z gośćmi uroczystości z okazji 65. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau.

– Będą czasowe utrudnienia i przerwy w ruchu drogowym w momencie przejazdu kolumn, czyli w godzinach przedpołudniowych, a później wieczornych w czasie powrotu – mówi Krzysztof Dymura z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. – Będziemy wstrzymywać ruch tylko chwilowo, gdy kolumna zacznie się zbliżać, dlatego prosimy o stosowanie do poleceń policjantów – dodaje.

Policjanci dodają, że jeśli zajdzie taka potrzeba, w wybranych miejscach na trasie przejazdu gości do Oświęcimia mogą się pojawić krótkie blokady dróg.

– Postaramy się jednak, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli uciążliwości związane z tymi blokadami – zaznacza Krzysztof Dymura.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Bezpieczne ferie

Akcja "bezpieczne ferie 2010"
Akcja "bezpieczne ferie 2010"

W dniu 18 stycznia br. w powiecie oświęcimskim jak i całej Małopolsce zaczynają się ferie zimowe. Aby przyczynić się do ich bezpiecznego przebiegu oświęcimska Policja wspólnie z innymi podmiotami będzie podejmowała działania mające przyczynić się do bezpiecznego przebiegu zimowego wypoczynku.

Od dnia 18 stycznia do 31 stycznia br. nasilone zostały działania kontrolne w ruchu drogowym, w związku z powyższym apeluje się do przewoźników o właściwe przygotowanie stanu technicznego autokarów, gdyż w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym pojazdy nie będą dopuszczone do dalszej jazdy, a w stosunku do kierujących i dyspozytorów będą wyciągnięte konsekwencję prawne

Rodziców i opiekunów zorganizowanych grup informuje się, że funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego będą sprawdzali stan techniczny oraz wyposażenie autobusów, a także trzeźwość kierowców, w przypadkach zgłoszenia, wyjazdu zorganizowanej grupy. W tym celu należy wcześniej (przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem) zadzwonić do KPP Oświęcim pod nr telefonu 033-847-52-55, 033-847-52-69, 033 847-52-52 w godz. 7.00 do 16.00 i powiadomić o miejscu i godzinie planowanego wyjazdu lub całodobowo na nr telefonu oficera dyżurnego KPP Oświęcim /0-33/8475370, /033/8475280.

KPP Oświęcim

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Kanalizacja gminy

Budowa kanalizacji
Budowa kanalizacji

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku rozpoczął realizację Projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek”. Projekt finansowany jest ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 69 344 848 PLN, w tym blisko 45 802 908 PLN dotacji z Unii Europejskiej. W dniu 19.01.2010 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z firmą TRACTEBEL ENGINEERING S.A., która będzie pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu w Projekcie.

 Inżynier Kontraktu będzie odpowiadał w szczególności za przygotowanie i realizację usług zgodnie z wymaganiami wdrażania Funduszu Spójności, zasadami określonymi w książce Żółty FIDIC, uregulowaniami prawa polskiego oraz ustawy Prawo budowlane. Ponadto do zadań Inżyniera zalicza się: raportowanie, monitoring, gromadzenie danych i dokumentów w celu usprawnienia kontroli inwestycji oraz jej rozliczenia rzeczowo – finansowego.

Źródło: UM Chełmek

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Statystyka Gminy

Statystyka gminy Chełmek
Statystyka gminy Chełmek

Urząd Miejski w Chełmku podał dane statystyczne za 2009 rok. W gminie Chełmek zameldowanych na pobyt stały w 2009 roku było 12.958 osób. W 2008 było ich 12.906. W starym mieście 3.165 (w 2008 roku 3.134), na osiedlu 5.968 (5.966 w 2008) w Gorzowie 1.786 (1.776 w 2008) a w Bobrku 2.039 (2.030 w 2008).

W 2009 roku na terenie gminy Chełmek urodziło się 131 dzieci (w 2008 roku 138). W starym mieście 29 dzieci (40 w 2008), na osiedlu 58 dzieci (60 w 2008), w Gorzowie 21 dzieci (18 w 2008) i w Bobrku 23 dzieci (20 w 2008).

Zmarło w gminie 105 osób (113 w 2008 roku), w starym mieście 29 osób (33 w 2008), na osiedlu 41 osób (42 w 2008), w Gorzowie 16 osób (18 w 2008) a w Bobrku 19 osób (20 w 2008)

W 2009 roku zawarto w gminie 152 małżeństwa (290 w 2008 roku). W starym mieście było ich 22 (82 w 2008), na osiedlu 95 (70 w 2008), w Gorzowie 16 (18 w 2008) a w Bobrku 19 (20 w 2008). W tym czasie było 31 rozwodów w gminie (46 w 2008 roku), 19 w starym mieście (21 w 2008), na osiedlu 5 (10 w 2008), w Gorzowie 6 (8 w 2008) a w Bobrku 1 (7 w 2008).

Dane pochodzą z publikacji UM Chełmek.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Chełmek drży

Piast nadal powoduje silne wstrząsy
Piast nadal powoduje silne wstrząsy

W związku z wystąpieniem kolejnych wstrząsów związanych z działalnością KWK „Piast” odczuwalnych na terenie naszej gminy w ostatnim czasie w dniu 14.01.2010 roku, Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wystąpił z pismem do Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach celem podjęcia stosownych działań.

Burmistrz Chełmka wniósł o przeprowadzenie kontroli w Kompani Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „PIAST” w Bieruniu w zakresie przestrzegania warunków eksploatacji górniczej.

Uzasadnił to zapisami planu ruchu na lata 2007-2009 obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2010 r., który uwzględnia, min. warunki dotyczące ochrony środowiska określone w koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża KWK „PIAST” a także w Projektu Zagospodarowania Złoża, Kopalnia Węgla Kamiennego „PIAST” w Bieruniu, które informowały, iż Kopalnia nie przeprowadzi eksploatacji pod gminą Chełmek, jak też eksploatacji, której wpływy oddziaływałyby na zabudowę położoną na terenie gminy Chełmek.

W rzeczywistości jednak działalność górnicza Kopalni Węgla Kamiennego „PIAST” w Bieruniu powoduje na terenie gminy Chełmek silne wstrząsy, które w ostatnim czasie powtarzają się bardzo często i powodują niepokój wśród mieszkańców.

Zgodnie z informacją Kompani Węglowej Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „PIAST” w Bieruniu z dnia 10.10.2008 r. znak DT/TOT/144/2008 wstrząsy o wysokich energiach na terenie gminy Chełmek miały nie występować po zakończeniu ściany 435 w partii XV pokładu 207.

Eksploatacja ściany 435 w partii XV pokładu 207 została zakończona pod koniec 2009 r.

Od miesiąca grudnia 2008 r. do chwili obecnej wystąpiło kilkadziesiąt wstrząsów, w tym bardzo silnych, powodujących poczucie zagrożenia życia i mienia wśród mieszkańców.

Na koniec wniosku Burmistrz poprosił o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania przedmiotowego zjawiska.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Koniec linii K

Koniec kursów linii K do Krakowa
Koniec kursów linii K do Krakowa

Zarząd związku komunikacyjnego wypowiedział spółce Transgór umowę na obsługę linii K, łączącej Chełmek z Krakowem. Termin wypowiedzenia, złożonego 31 grudnia 2009 roku, o którym pisaliśmy na łamach Chełmek.info, mija 30 kwietnia.

Przewodniczący zarządu Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna Tadeusz Gruber zaproponował wypowiedzenie Transgórowi umowy na dalsze świadczenie usług na tej linii. Argumentował, że kursy K są zbyt drogie w utrzymaniu. Pozostali członkowie zarządu poparli pomysł. Wtedy zdawało się, że sprawa nie jest jednak przesądzona. Sam Włodzimierz Korczyński, nieetatowy członek zarządu ZKKM, na łamach „Przełomu” mówił, że do likwidacji raczej nie dojdzie. Zaś pytani o to członkowie zgromadzenia twierdzili, że póki oni nie wypowiedzą się w temacie, nikt żadnych decyzji w tak ważnej sprawie podejmował nie będzie.

Decyzji w tej sprawie Gruber nie omawiał też z burmistrzem Chrzanowa Ryszardem Kosowskim. Wypowiedzenia nikt za mną nie uzgadniał – potwierdza Kosowski.

Na razie nie wiadomo, czy wypowiedzenie zostanie cofnięte, czy też nie. Ma być to tematem najbliższego zgromadzenia związku. Póki co, ZKKM prowadzi z Transgórem rozmowy w sprawie przejęcia przez spółkę linii K. Wynik tych rozmów jest trudny do przewidzenia. Szefowie firmy w tej sprawie milczą. I trudno im się dziwić, bo niejako stawia się ich pod murem – albo sami będą organizować kursy do Krakowa, albo nie będą jeździć wcale.

Na podstawie informacji prasowych.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Ciemna Strona

Oprawcy zatrzymani

Oprawcy skatowanego psa zatrzymani
Oprawcy skatowanego psa zatrzymani

Są zarzuty wobec osób, które w listopadzie bestialsko skatowały psa na terenie Chełmka. Sześć tygodni prowadziliśmy czynności zmierzające do wykrycia sprawców brutalnego pobicia psa, którego następnie w stanie agonalnym wrzucili do śmietnika przy ulicy 11 listopada w Chełmku, przedłużając jego cierpienie – informuje Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Policja zatrzymała 24-letnią mieszkankę Libiąża i jej 43-letniego znajomego. Grozi im do roku więzienia. Są już postawione zarzuty.

O zdarzeniu informowaliśmy na łamach Chełmek.info.

Do zdarzenia doszło 19 listopada 2009 roku. Policjanci ustalili w pierwszej kolejności właściciela psa. Było to niezwykle trudne, bo początkowo nikt z mieszkańców nie rozpoznawał zwierzaka. W końcu policja odebrała jednak kilka ważnych informacji od zbulwersowanych sprawą mieszkańców Chełmka.

Wszystkie informacje sprawdzono i na tej podstawie udało się ustalić dane kobiety, która miała się opiekować skatowanym psem. Okazała się nią 24 -letnia mieszkanka Libiąża, wnuczka właścicielki psa, czasowo przebywająca w Chełmku – informuje Małgorzata Jurecka. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta poprosiła swojego 43-letniego znajomego, aby pomógł jej „pozbyć się psa”. Obojgu przedstawiono zarzut z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.