Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Pensja burmistrza

Andrzej Saternus
Andrzej Saternus

W środę radni ustalili wynagrodzenie burmistrza Andrzeja Saternusa. Będzie dostawał taką samą kwotę jak w poprzednej kadencji. Uchwałę radni przyjęli bez słowa dyskusji. Nawet nowicjusze w radzie nie zastanowili się dlaczego ani w uchwale, ani w jej uzasadnieniu nie pada żadna kwota, a jedynie procenty. Jak ustalił Przełom, pensja zasadnicza Saternusa to 5.900,00 złotych. Do tego dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł, stażowy 1.180,00 złotych oraz specjalny 3.120,00 złotych. Łącznie więc każdego miesiąca burmistrz Chełmka dostanie 12.100,00 złotych brutto pensji z budżetu Chełmka. Dla porównania, jest to o 100,00 zł więcej niż zarabia marszałek województwa śląskiego.

za: przelom.pl

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Kolejne wstrząsy

Kolejne wstrząsy w Chełmku
Kolejne wstrząsy w Chełmku

Do kopalnianych wstrząsów doszło w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek na granicy Śląska i Małopolski. Drżenia ziemi odczuli m.in. mieszkańcy Libiąża Chełmka i Gorzowa. Jak donosi portal przelom.pl pierwszy ze wstrząsów o sile 1,84 w skali Richtera miał miejsce około północy, drugi, jeszcze mocniejszy – 10 godzin później. Sejsmografy odnotowały dwa stopnie w skali Richtera. Po raz kolejny – jak informują mieszkańcy Gorzowa – ziemia zadrżała kilka minut przed godziną 14.

– Mamy informacje o dwóch pierwszych wstrząsach. O tym sprzed godziny 14 wieści do nas nie dotarły – mówi Jolanta Talarczyk, rzecznik prasowy prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Potwierdza, że drgania były spowodowane eksploatacją kopalni Piast w pokładzie 209 na głębokości 683 metrów pod ziemią.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Podsumowanie 2010

Podsumowanie 2010 roku
Podsumowanie 2010 roku

Okres zbliżającego się Nowego Roku to czas podsumowań, podziękowań i planów na przyszłość. Dlatego również i my chcielibyśmy podziękować naszym czytelnikom za spędzenie z nami kończącego się 2010 roku. Był to rok wzrostu dla Chełmek.info. Od 1 stycznia 2010 roku do dnia wczorajszego do północy chelmek.info odwiedzono 536.196 razy generując 1.394.217 odsłon portalu. Jedna osoba podczas jednej wizyty przeglądała 2,6 strony. Porównując to do pierwszego roku działalności chelmek.info w stosunku do 2009 zanotowaliśmy przyrost 500%. Dziękujemy za zaufanie.

Najcięższy okres dla nas, mieszkańców gminy Chełmek i osób tworzących portal to kilka dni majowej powodzi. W tym okresie dzień i noc zbieraliśmy dla Państwa informację o stanie wody i sytuacji drogowej w terenie i poprzez CB radio. Ten olbrzymi nakład pracy zaowocował tym, że zaufali nam licznie mieszkańcy Chełmka i okolic. W dniu 18 maja zanotowaliśmy ponad 19 tysięcy odwiedzin a w kulminacyjnym momencie 19 maja odwiedziło nas ponad 48 tysięcy osób w poszukiwaniu informacji drogowej. Byliśmy również cytowani przez serwis RMF. Za zaufanie w tych trudnych chwilach powodzi dziękujemy. Kolejnym wydarzeniem, w którym tak licznie poszukiwali Państwo informacji były niedawne wybory samorządowe. W dniu 22 listopada w poszukiwaniu wyników wyborczych odwiedziło nas ponad 14 i pół tysiąca osób.

Cały czteroosobowy zespół chelmek.info pracuje dla Państwa za darmo. Nie czerpiemy żadnych korzyści finansowych z pracy dla Państwa. Jedynym wynagrodzeniem jest dla nas Państwa zaufanie i za obdarzenie takim zaufaniem dziękujemy.

Jeśli chodzi o plany na nadchodzący 2011 rok to od wiosny planujemy wydawać papierową wersję chelmek.info. Dostępną również bezpłatnie dla mieszkańców naszej gminy. Jeśli znajdą się osoby zainteresowaniem reklamą w papierowej wersji chelmek.info prosimy o kontakt, aby przynajmniej w części pokryć koszt druku.

Na zakończenie pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia noworoczne. Życzymy również, aby w 2011 roku mogliśmy Państwu przekazywać tylko dobre informacje.

Zespół chelmek.info
Anna, Dominika, Jakub, Paweł

Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Śmieci wyborcze

Śmieci wyborcze w Chełmku
Śmieci wyborcze w Chełmku

W środę o północy minął termin jaki miały komitety wyborcze na usunięcie swoich plakatów wyborczych. W przypadku nieusunięcia materiałów wyborczych w tym terminie powinny zostać ukarane.

Podczas piątkowego spaceru po mieście w oczy rzucały się ciągle wiszące plakaty komitetów wyborczych. Zdjęcia poniżej (fotografie zrobione w piątek o godzinie 14.00-14.30).

W związku z tym faktem zwróciliśmy się z zapytaniem do Urzędu Miejskiego o wyjaśnienia. Treść zapytania poniżej.

Urząd Miejski w Chełmku
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W związku z niewywiązaniem się komitetów wyborczych prowadzących kampanię wyborczą na terenie gminy Chełmek a zwłaszcza komitetów będących pod nadzorem Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku z ustawowego obowiązku usunięcia materiałów wyborczych najpóźniej w dniu 22 grudnia 2010 roku zwracam się z zapytaniem:

  • Czy Urząd Miejski poprzez swoje jednostki ukarał bądź ukarze komitety wyborcze zgodnie z Ordynacją Wyborczą i odrębnymi przepisami? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak to w jaki sposób.
  • Czy Urząd Miejski bądź Rada Miejska wyciągnie konsekwencje wobec burmistrza Andrzeja Saternusa, który złamał w tym zakresie prawo a jako osoba wybrana w wyborach samorządowych 2010 na najważniejszy urząd w gminie powinna świecić przykładem praworządności i powinna stać na straży porządku i ładu w gminie?

Przykładowe fotografie wiszących nadal materiałów wyborczych można znaleźć w serwisie www.chelmek.info. Z góry dziękuję za odpowiedź na oba wyżej wymienione pytania.

Na oryginale właściwe podpisy

Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego
Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego

Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego
Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego

Tablica na Młynach na ul. Mickiewicza
Tablica na Młynach na ul. Mickiewicza

Tablica na Nowopolu
Tablica na Nowopolu

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Życzenia

merry_christmasZ okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowych, radosnych i pogodnych świąt w zdrowiu i niezwykłej atmosferze z najbliższymi zgromadzonymi wokół pachnącej choinki i obficie zastawionego świątecznymi pysznościami stołu. Niech życzenia składane podczas dzielenia się opłatkiem płyną prosto z serca i niech spełniają się bez wyjątku…

…życzy redakcja:
Anna, Dominika, Jakub, Paweł

Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Listy urzędowe

pisanie-listowPrzedstawiamy Państwu pismo Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, skierowane do Barbary Bulanowskiej – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Przedmiotem w/w dokumentu jest informacja dotycząca nie zakwalifikowania do dofinansowania ofert Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku w zakresie działalności poradni specjalistycznych: reumatologii, diabetologii, ortopedii, dermatologii, endokrynologii, urologii i chirurgii ogólnej.

Chełmek, dnia 10 grudnia 2010 r.

Szanowna Pani
Barbara Bulanowska
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

W związku z otrzymaną informacją o nie zakwalifikowaniu do dofinansowania ofert Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku w zakresie działalności poradni specjalistycznych: reumatologii, diabetologii, ortopedii, dermatologii, endokrynologii, urologii i chirurgi ogólnej, wyrażam głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją.

Gmina Chełmek liczy 13 tysięcy mieszkańców, z czego ok. 12 tysięcy jest zdeklarowanych do SG ZOZ. Ponadto z usług zakładu korzysta wielu mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego, w szczególności z (ze – przyd. red) świadczeń poradni specjalistycznych. Warty podkreślenia jest fakt, że zarówno SGZOZ, władze gminy, jak i lokalne społeczeństwo włożyli wielki wkład w stworzenie nowoczesnego i sprawnie działającego obiektu, świadczącego usługi opieki zdrowotnej. Przy zaangażowaniu całej rzeszy ludzi, udało się na przestrzeni lat 2005 – 2007 zrealizować program unijny, niosący za sobą olbrzymie, jak na warunku gminy Chełmek, środki finansowe w wysokości ok. 2 mln zł. Dotacja została przeznaczona na modernizację obiektu i wyposażenie zakładu w wysokiej klasy sprzęt medyczny oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważnym aspektem, który przemawia za dalszym finansowaniem jednostki, jest konieczność podwyższania jakości świadczonych usług medycznych, rozwijania działalności i nieograniczania jej w żadnym zakresie, zarówno ilości zakontraktowanych do tej pory poradni, jak również personelu w niej pracującego. W przeciwnym wypadku, jeśli nie wykażemy tendencji wzrostowej lub ograniczymy świadczenia medyczne, Unia Europejska ukaże nas koniecznością zwrotu poniesionych kosztów oraz odsetkami od otrzymanego dofinansowania, co bezsprzecznie spowoduje likwidację jedynej przychodni na terenie gminy Chełmek.

Wychodząc z założenia, że naczelnym zadaniem NFZ jest zapewnienie dostępności do usług medycznych, wyrażam nadzieję, iż w związku ze złożeniem odwołania przez SG ZOZ w Chełmku, Pani Dyrektor NFZ w Krakowie oraz komisja konkursowa będą kontynuować negocjacje, które przyniosą korzystne rozstrzygnięcia dla pacjentów i zapewnią dalsze funkcjonowanie poradni specjalistycznych. Inne decyzje będą skutkować nieodwracalnymi następstwami, włącznie z upadłością zakładu.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

 W imieniu mieszkańców Chełmka miejmy nadzieję, że pisma i listy wysyłane do NFZ przyniosą więcej korzyści dla mieszkańców Chełmka i wywołają więcej skutków niż kolejne pisma, wnioski, rezolucje i listy wysyłane do kopalń w sprawie tąpnięć.

Na podstawie informacji UM Chełmek

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Joanna Senyszyn

Prof. Joanna Senyszyn w Chełmku
Prof. Joanna Senyszyn w Chełmku

W dniu 12 grudnia 2010 roku Chełmek odwiedziła posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Joanna Senyszyn. Spotkanie europosłanki z mieszkańcami Chełmka odbyło się na zaproszenie Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Chełmku.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 16.00 w wyremontowanej restauracji Kaprys na ulicy Krakowskiej. Wcześniej prof. Joanna Senyszyn zwiedziła wspólnie z miejskimi działaczami SLD muzeum Tomasza Baty. Spotkanie w restauracji Kaprys otworzyły słowa wstępu posłanki. Następnie prof. Senyszyn poprosiła o dyskusję i głosy z sali. Poruszano wiele tematów. Od pracy w Parlamencie Europejskim poprzez ocenę polskiej sceny politycznej z perspektywy Brukseli, sprawy gospodarcze, biznesowe po te tyczące się zwykłych obywateli jak emeryci i kombatanci. Nie zabrakło również dyskusji o działaniach kościoła w Polsce i Europie.

Henryk Fucz z Joanną Senyszyn
Henryk Fucz z Joanną Senyszyn

Po oficjalnej części spotkania każdy gość otrzymał od euro posłani prezent w postaci kalendarza i „antystresowego serca”. Następnie rozmowy przeniosły się do kuluarów, gdzie każdy miał okazję zamienić parę zdań z posłanką. Na zakończenie podano obiad.

Spotkanie z eurodeputowaną prof. Joanną Senyszyn było drugim spotkaniem tej rangi zorganizowanym w mijającym 2010 roku. W maju z inicjatywy chełmeckich działaczy SLD odwiedził nas europoseł prof. Adam Gierek. Miejscy działacze SLD nie zdradzają planów na 2011 rok. Mówią tylko, że zaproszą do miasta równie znane osobistości. Spotkania nie zaszczycili swoją obecnością żadni przedstawiciele lokalnych władz.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Koniec przychodni

Joanna Podolak, szefowa ośrodka zdrowia tłumaczy sytuację
Joanna Podolak, szefowa ośrodka zdrowia tłumaczy sytuację

Ośrodek zdrowia nie dostał grosza od Narodowego Funduszu Zdrowia na siedem poradni specjalistycznych. Miejscowy samorząd zaprotestował. Jeśli nic nie wskóra, na drzwiach zakładu może zawisnąć kłódka. Groźba zamknięcia jest bardzo realna. Do późnej środowej nocy trwały negocjacje szefostwa Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku z przedstawicielami NFZ. Na poradnie reumatologiczną, poradnię endokrynologiczną, poradnię diabetologiczną, poradnię ortopedyczną, poradnię dermatologiczną, poradnię urologiczną i poradnię chirurgiczną nie ma pieniędzy.

– To 400 tysięcy złotych. Od stycznia wszystkie będziemy musieli zamknąć, a lekarzy i pielęgniarki zwolnić. Licząc trzymiesięczne wypłaty i odprawy, to poważny cios dla zakładu – ocenia Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka. Jest przekonany, że oznacza to likwidację ośrodka. Nie wie też, gdzie mieszkańcy gminy będą mogli szukać opieki specjalistów, bo powiatowemu szpitalowi w Oświęcimiu NFZ obciął o połowę kontrakt na poradnie.

W środę po południu radni Chełmka podjęli rezolucję, w które zaprotestowali przeciw cięciom. Zwrócili się też o pomoc do ministra zdrowia, szefostwa NFZ, władz województwa i administracji rządowej oraz parlamentarzystów.

Za: Przełom

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Joanna Senyszyn

Zaproszenie na spotkanie z prof. Joanną Senyszyn w Chełmku
Zaproszenie na spotkanie z prof. Joanną Senyszyn

Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Chełmku ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Chełmka na spotkanie z posłanką Parlamentu Europejskiego Joanną Senyszyn. Spotkanie odbędzie się w restauracji Kaprys na ulicy Krakowskiej 24 w niedzielę, 12 grudnia 2010 roku o godzinie 16.00.

Wizyta prof. Joanny Senyszyn będzie kolejną wizytą europosła w Chełmku. W maju 2010 roku na zaproszenie chełmeckiego SLD naszą miejscowość odwiedził poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Gierek.

joanna-senyszyn-650

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Zaginął pies

Poszukiwany Labrador
Poszukiwany Labrador

Pięciomiesięczny czarny pies rasy Labrador zaginął w poniedziałek w dniu 6 grudnia 2010 roku około godziny 11.00. Ostatni raz widziany był  na ulicy Sadowej. Pies ma na szyi granatową obrożę we wzorki (białe kości). Jeżeli ktoś go widział bądź wie gdzie się znajduje bardzo proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 668-998-336

Redakcja Chełmek.info przyłącza się do prośby o jakiekolwiek informacje. Jednego pieska odnaleziono już z Państwa pomocą, wierzymy, że drugi również się znajdzie.