Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Mickiewicza otwarta

Uroczyste otwarcie ul. Mickiewicza
Uroczyste otwarcie ul. Mickiewicza

W dniu 21 lipca 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej ul. Mickiewicza w Chełmku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Andrzejem Skrzypińskim oraz pozostałymi osobami, które przyczyniły się do realizacji inwestycji, m.in. Radnym Powiatu Oświęcimskiego Józefem Kałą, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu Andrzejem Huczkiem i Prezesem Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Krzysztofem Tokarskim.

„Serdecznie dziękuję mieszkańcom Chełmka, a szczególnie mieszkańcom ul. Mickiewicza, za wielką wyrozumiałość i cierpliwość podczas realizacji tej bardzo ważnej dla rozwoju naszego miasta inwestycji. Myślę, że długi czas remontu oraz utrudnienia w ruchu, nie pozostaną długo w Państwa pamięci, biorąc pod uwagę osiągnięty efekt, a więc w pełni zmodernizowaną i skanalizowaną ul. Jaworznicką i ul. Mickiewicza” – powiedział Burmistrz Saternus.

Przypominamy, że przedmiotowa inwestycja pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4″ o łącznej wartości 8.523.926,53 zł była prowadzona przez powiat oświęcimski (1.618.709,99 zł) przy udziale finansowym gminy Chełmek (1.618.709,99 zł) oraz dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 5.286.506,55 zł w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całe przedsięwzięcie było kontynuacją rozpoczętej w 2009 r. przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1907K i 1902K. W 2010 roku została zakończona przebudowa ul. Jaworznickiej (1907K) na długości 2.910 mb.

Zmodernizowana na przestrzeni lat 2010 – 2011 ul. Mickiewicza ma 1.412,15 mb długości. Nad przebiegiem prawidłowej realizacji zadania czuwał Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. Zakres zadania dotyczył całej ul. Mickiewicza w Chełmku od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga wojewódzka nr 780) do skrzyżowania z ul. Jaworznicką (droga powiatowa) i obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, przebudowę skrzyżowań, budowę chodnika obustronnego, przebudowę zatoki autobusowej, zjazdów i kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej.

Warto podkreślić, że z modernizacją ul. Mickiewicza w Chełmku związane było również wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Pełen zakres prac został zrealizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa gminy Chełmek”. Zadanie to finansowane jest ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt inwestycji obejmującej swoim zasięgiem ul. Mickiewicza wyniósł ok. 3 mln zł. Prace wykonywała firma „WAFRO” S.A. z siedzibą w Brzozowie.

Łączna wartość wszystkich prac zrealizowanych przy ul. Jaworznickiej i ul. Mickiewicza w Chełmku wyniosła zatem ok. 11,5 mln zł.

Przy realizacji wyżej wymienionych zadań pozyskano środki zewnętrzne, w tym unijne w kwocie ponad 9 mln zł!

UM Chełmek

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Linia K pozostaje

Linia K pozostaje
Linia autobusowa "K" Chełmek-Kraków pozostaje

Linia „K” z Chełmka przez Chrzanów do Krakowa, którą obsługiwała firma „Transgór” decyzją ZK „KM” od sierpnia miała zniknąć z małopolskich dróg. Mieszkańcy Chełmka dojeżdżający do Krakowa mogą jednak spać spokojnie. Tak się nie stanie – pisze Gazeta Krakowska. Trzebińska firma „Transgór” postanowiła samodzielnie realizować połączenie. Decyzja podyktowana jest ogromnym zapotrzebowaniem ze strony pasażerów. – Planujemy przywrócić połączenie w dni robocze – mówi Krzysztof Miśkowiec, wicedyrektor „Transgóru”.

Jest też już projekt nowego cennika, ale na dokładne informacje jeszcze zbyt wcześnie. Na razie wiadomo, że będą cztery kursy z Chełmka i tyle samo z Krakowa. Trasa przejazdu będzie identyczna, jak dotychczas. Podobnie rozkłady nie ulegną modyfikacjom. Dyrekcja „Transgóru” jest pewna, że linia jest potrzebna.

Kilka tygodni temu podjęto decyzję o likwidacji linii K. ZK KM zwrócił się z informacją o rezygnacji z linii między innymi do Burmistrza Chełmka. Burmistrz wysłał pismo informujące o sprzeciwie likwidacji i 04 lipca 2011 roku poinformowano na stronie Urzędu: „Z przykrością informujemy, że Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie podjął ostateczną decyzję o likwidacji z dniem 01.08.2011 r. linii „K” relacji Chełmek – Kraków. Pomimo naszej negatywnej opinii i apelu o utrzymanie w/w linii, w dniu 24.06.2011 r. wypowiedziane zostało dotychczasowe porozumienie ze skutkiem na dzień 31.07.2011 r.”

– Mnóstwo pasażerów wydzwaniało do nas w tej sprawie. Skoro gminy nie potrafią zorganizować mieszkańcom powiatu połączenia ze stolicą województwa, my to zrobimy – kwituje Miśkiewicz, wicedyrektor Transgóru.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Ciemna Strona

Koniec konfliktu w SGZOZ?

SGZOZ w Chełmku
SGZOZ w Chełmku

Z nieoficjalnych źródeł wiadomo już, że konflikt między dyrektorem SGZOZ a lekarzami Janem Franczykiem i Hani Youssefem został zażegnany. Przypomnijmy. Konflikt wybuchł kilka tygodni temu, gdy lekarz sprzeciwił się łamaniu tajemnicy lekarskiej, nasilił się jednak w minionym tygodniu po wyrzuceniu z pracy „niesfornych” lekarzy. Jednego podstępem a drugiego dyscyplinarnie.

Dyrekcja SGZOZ wydała oświadczenie, w którym zanegowała twierdzenia, iż miała zamiar zwalniać chełmeckich doktorów oskarżając również między innymi chelmek.info o „nieodpowiedzialne działanie” poprzez pisanie o rosnącym konflikcie. Piotr Watoła, członek władz krajowych Związku Zawodowego Lekarzy wykazał jednak kłamstwo w oświadczeniu dyrekcji SGZOZ przedstawiając pisma dyrektora Michała Bochenka, który zwracał się już wcześniej do Związku celem zaopiniowania zwolnienia lekarzy mając zamiar pozbawić ich pracy. Więcej o tym pisze dzisiejszy „Przełom”

Na chwilę obecną, najprawdopodobniej już w piątek dr Franczyk wróci na swoje stanowisko lekarskie. Losy doktora Youssefa nie są jeszcze potwierdzone, ale liczne źródła mówią, że również i on wróci do pracy.

Nie są znane również losy dyrektora SGZOZ. Nie wiadomo, czy poniesie konsekwencje służbowe swoich działań.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Ciemna Strona

Konflikt dyrekcji SGZOZ z lekarzami

Jan Franczyk. Źródło: archiwum oswiecimskie24.pl
Jan Franczyk. Źródło: archiwum oswiecimskie24.pl

„Pan już tu nie pracuje” miał usłyszeć Jan Franczyk, lekarz z Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, gdy złożył rezygnację z funkcji dyrektora ds. lecznictwa w chełmeckiej przychodni. Nieoficjalnie mówi się o konflikcie pomiędzy dyrekcją placówki po tym jak do SGZOZ przyszedł nowy dyrektor. Mieszkańcy są oburzeni takim rozwojem sprawy i walczą o swojego lekarza. W mieście pojawiły się niepokojące informacje o zwolnieniach w placówce medycznej…. czytaj dalej materiał oświęcimskie24.pl