Kategorie
Aktualności z Chełmka

Oceniliśmy naszych posłów

Oceniamy naszych posłów na sejm RP.
Oceniamy naszych posłów na sejm RP.

Słowo parlament pochodzi od francuskiego zwrotu „parle a ment” czyli „mów do mnie„. Parlament jest miejscem debat. Postanowiliśmy więc sprawdzić, który z posłów naszej ziemi (okręgu nr 12) wybranych w 2007 roku wywiązywał się z pracy parlamentarzysty najlepiej. W tym celu wykorzystaliśmy narzędzie zwane sejmometr, który badał w trakcie kadencji pracę wszystkich posłów.

Następnie poddaliśmy badaniu ich statystyki pracy poselskiej i tak powstał ranking w kilku kategoriach. Za miejsce pierwsze w danej kategorii przyznaliśmy 3 punkty, za miejsce drugie przyznaliśmy 2 punkty a za miejsce trzecie przyznaliśmy 1 punkt. Poniżej ranking w kategoriach i ranking końcowy.

W wyborach do sejmu wybrano z naszego okręgu 8 posłów. W kolejności alfabetycznej byli to:

 • Arkit Tadeusz
 • Chwierut Janusz
 • Graś Paweł
 • Kowal Paweł Robert
 • Łatas Marek
 • Polak Marek Władysław
 • Rydzoń Stanisław
 • Szydło Beata

Sejmometr zbadał aktywność posłów podczas pracy w minionej kadencji w sześciu kategoriach. Poniżej przedstawiamy wyniki analizy:

Wniesione projekty poselskie

 1. Polak Marek Władysław – 148 (przyznane 3 punkty)
 2. Rydzoń Stanisław – 79 (przyznane 2 punkty)
 3. Łatas Marek – 77 (przyznany 1 punkt)
 4. Szydło Beata – 46
 5. Arkit Tadeusz – 38
 6. Chwierut Janusz -33
 7. Graś Paweł – 16
 8. Kowal Paweł Robert – 8

Interpelacje

 1. Arkit Tadeusz – 249 (przyznane 3 punkty)
 2. Polak Marek Władysław – 137 (przyznane 2 punkty)
 3. Rydzoń Stanisław – 82 (przyznany 1 punkt)
 4. Szydło Beata – 56
 5. Chwierut Janusz – 41
 6. Kowal Paweł Robert – 41
 7. Łatas Marek – 21
 8. Graś Paweł – 2

Wypowiedzi

 1. Rydzoń Stanisław – 282 (przyznane 3 punkty)
 2. Arkit Tadeusz – 179 (przyznane 2 punkty)
 3. Polak Marek Władysław – 168 (przyznany 1 punkt)
 4. Szydło Beata – 73
 5. Chwierut Janusz – 37
 6. Kowal Paweł Robert – 34
 7. Łatas Marek – 21
 8. Graś Paweł – 15

Wypowiedziane słowa

 1. Rydzoń Stanisław – 106.370 – II-gie miejsce w całym sejmie po Donaldzie Tusku. (Przyznane 3 punkty)
 2. Arkit Tadeusz – 36.341 (przyznane 2 punkty)
 3. Szydło Beata – 29.397 (przyznany 1 punkt)
 4. Polak Marek Władysław – 28.239
 5. Kowal Paweł Robert – 22.671
 6. Chwierut Janusz – 9.602
 7. Łatas Marek – 3.753
 8. Graś Paweł – 2.970

Średnia długość wypowiedzi (w słowach)

 1. Kowal Paweł Robert – 667 (przyznane 3 punkty)
 2. Szydło Beata – 403 (przyznane 2 punkty)
 3. Rydzoń Stanisław – 377 (przyznany 1 punkt)
 4. Chwierut Janusz – 260
 5. Arkit Tadeusz – 203
 6. Graś Paweł – 198
 7. Łatas Marek – 179
 8. Polak Marek Władysław – 168

Nieobecności

 1. Polak Marek Władysław – 1% (przyznane 3 punkty)
 2. Arkit Tadeusz – 2% (przyznane 2 punkty)
 3. Chwierut Janusz – 4% (przyznany 1 punkt)
 4. Szydło Beata – 6%
 5. Rydzoń Stanisław – 7%
 6. Kowal Paweł Robert – 22%
 7. Łatas Marek – 22%
 8. Graś Paweł – 37%

A oto i ranking końcowy i ocena najlepszych posłów z okręgu numer 12 w kadencji 2007-2011:

 1. Rydzoń Stanisław (SLD) – 10 punktów
 2. Arkit Tadeusz (PO) – 9 punktów
  Polak Marek Władysław (PiS)- 9 punktów
 3. Kowal Paweł Robert (PJN) – 3 punkty
  Szydło Beata (PiS) – 3 punkty
 4. Chwierut Janusz (PO) – 2 punkty
 5. Łatas Marek (PiS) – 1 punkt
 6. Graś Paweł (PO) – 0 punktów
Kategorie
Aktualności z Chełmka

Sprostowanie

Sprostowanie Chelmek.Info
Sprostowanie Chelmek.Info

W treści komentarzy pojawiło się nazwisko osoby niepełniącej funkcji publicznej. Wszyscy zainteresowani wiedzą o jakie nazwisko chodzi. Wpisy bezpodstawnie pomawiające ww. osobę zostały edytowane a ich autorzy za tak ciężkie naruszenie regulaminu zostali pozbawieni możliwości komentowania bez moderacji. Dane osób łamiących regulamin zostały udostępnione pokrzywdzonej w celu dochodzenia swoich praw.

Ze strony wydawnictwa i redakcji pragnę przeprosić pokrzywdzoną za takie zachowanie dwóch czytelników Chelmek.Info i obiecuję pomoc w dochodzeniu swoich praw.

W przeciwieństwie do innych okolicznych portali postanowiliśmy zaufać czytelnikom i zezwolić na niemoderowaną dyskusję. 99,9% czytelników potrafi dyskutować w sposób nienaruszający regulaminu. Znajdą się jednak czarne owce, które przekroczą granice dobrego smaku i za ich zachowanie pragniemy przeprosić pokrzywdzoną w imieniu własnym i mam nadzieję pozostałych czytelników.

Redakcja i wydawnictwo Chełmek.Info

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Manifestacja

Urząd Miejski w Chełmku
Urząd Miejski w Chełmku

W dniu dzisiejszym (środa) o godzinie 12.00 pod budynkiem Urzędu Miejskiego planowana jest manifestacja mieszkańców Chełmka. Społeczni organizatorzy zapraszają wszystkich, którym na sercu leży dobro chełmeckiej przychodni. O godzinie 14.00 manifestacja przeniesie się pod przychodnię. Społeczni organizatorzy protestu przeciwko działaniom dyrektora Bochenka i burmistrza Saternusa zapraszają zainteresowanych do głośnego wyrażenia swojego poparcia.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Brak rozstrzygnięć po komisji

Rada Miejska w Chełmku
Rada Miejska w Chełmku

Połączona komisja budżetu i zdrowia nie podjęła żadnej decyzji w sprawie patowej sytuacji w SGZOZ. Wśród wszystkich punktów obrad komisji zabrakło tego o sytuacji w chełmeckiej służbie zdrowia. Dopiero na wniosek opozycyjnego radnego Mariusza Sajaka zdecydowano się poruszyć tą palącą kwestię. Burmistrz Chełmka, jak twierdzi, nic o sprawie nie wie. Był to jego pierwszy dzień pracy po powrocie z urlopu. Natomiast zdaniem przewodniczącego rady Marka Palki, sprawą powinien zająć się sąd pracy co może sugerować, że sprawa zostanie przemilczana również na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Na milczenie nie pozwolą jednak mieszkańcy Chełmka, którzy licznie zapowiadają przybycie na dzisiejszą sesję rady i głośną obronę doktora Hani Youssefa oraz czterech innych lekarzy związanych z Chełmkiem od dziesięcioleci.

Wywiad z burmistrzem Saternusem do poczytania na stronie Przełomu tutaj.

Informacje o konflikcie w SGZOZ przestała być sprawą lokalną. O dramatycznej sytuacji można poczytać na stronie Gazety Krakowskiej tutaj i na stronie Radia Kraków do poczytania tutaj.

Relacja z wtorkowej sesji Rady Miejskiej wraz z personalnymi stanowiskami radnych klubu burmistrza i radnych opozycji dostępna będzie w środę w godzinach porannych.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

We wtorek obraduje Rada Miejska

Radni Rady Miejskiej w Chełmku
Radni Rady Miejskiej w Chełmku

W poniedziałek 26 września odbędzie się planowana połączona komisja budżetowa i komisja zdrowia natomiast we wtorek 27 września o godzinie 14 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się planowana sesja Rady Miejskiej. To w tych dniach mogą, choć nie muszą, zostać podjęte decyzje w sprawie przyszłości chełmeckiej przychodni. Przypominamy, że wstęp na sesję jest wolny dla każdego chętnego. Na chelmek.info przedstawimy relację z przebiegu sesji. Przedstawimy również imiennie stanowiska każdego z radnych Rady Miejskiej.

Przypominamy, że wtorek 27 września, czyli dzień sesji Rady Miejskiej, jest ostatnim dniem w którym lekarze z SGZOZ będą pracować w chełmeckiej przychodni. W przypadku pozostawienia dyrektora Bochenka na stanowisku i nieprzywróceniu doktora Hani Youssefa do pracy od środy w SGZOZ nie będzie przyjmował żaden etatowy lekarz.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Komunikat OZZL ws. SGZOZ Chełmek

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ws. SGZOZ Chełmek
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ws. SGZOZ Chełmek

Bydgoszcz dnia 22 września 2011 r.

KOMUNIKAT ZK OZZL – dla mediów

o bezprawnych – w ocenie OZZL – działaniach dyrektora SGZOZ w Chełmku

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że otrzymał od zarządu Regionu Małopolskiego OZZL oraz od organizacji terenowej OZZL działającej w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku (woj. Małopolskie) informację o takich działaniach podejmowanych przez dyrektora tego zakładu, które – w ocenie ZK OZZL – są bezprawne, naruszające przepisy prawa pracy i przepisy o związkach zawodowych.

Pierwszym takim działaniem było wręczenie w ostatnich dniach wypowiedzenia z pracy lekarzowi, który jest chronionym prawnie działaczem związkowym. Odbyło się to bez zasięgnięcia opinii związku w tej sprawie i bez uzyskania zgody organizacji zakładowej OZZL, a powody zwolnienia z pracy są – w ocenie OZZL – niezwykle ogólnikowe, nieprecyzyjne i merytorycznie wątpliwe. W ocenie OZZL prawdziwym powodem zwolnienia z pracy lekarza jest fakt, iż był on aktywnym i konsekwentnym obrońcą interesów pracowniczych lekarzy zatrudnionych w SGZOZ w Chełmku.

Kolejne – nieprawne w ocenie OZZL – działanie dyrektora zakładu polega na jego ingerencji w działanie związku i postawę związkowców, w sposób, który może sugerować niedopuszczalne podsłuchiwanie posiedzeń zarządu zakładowej organizacji związkowej lub inne formy inwigilacji. Odpowiedni komunikat Zarządu Regionu Małopolskiego OZZL w sprawie tego incydentu znajduje się niżej.

Jak informuje ZR Małopolskiego OZZL, lekarze zatrudnieni w SGZOZ w Chełmku, w proteście przeciwko takim działaniom dyrektora zakładu, złożyli w dniu wczorajszym wypowiedzenia z pracy. Zarząd Krajowy OZZL udzieli zwalniającym się lekarzom wszelkiej potrzebnej pomocy prawnej i finansowej. Zwróci się również do organu założycielskiego SGZOZ w Chełmku z wnioskiem o odwołanie dyrektora SGZOZ w Chełmku z pełnionej funkcji.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

KOMUNIKAT

Zarządu Regionu Małopolskiego OZZL w Krakowie.

W dniu wczorajszym (21 września 2011r) o godzinie 18.00 odbyło się posiedzenie Zarządu MOT OZZL w Oświęcimiu oraz spotkanie z lekarzami SGZOZ w Chełmku w celu ustalenia dalszych działań po nielegalnym zwolnieniu lekarza, wiceprzewodniczącego MOT OZZL w Oświęcimiu i skarbnika Zarządy Regionu Małopolskiego OZZL w Krakowie.

W trakcie spotkania o godzinie 20.25 jeden z uczestniczących w spotkaniu lekarzy otrzymał sms-a o treści ” Przykro się tego słucha Doktorze. Liczę na Pana godną postawę – (podpisane imieniem i nazwiskiem dyrektora zakładu)”, o godzinie 20.28 kolejny lekarz otrzymał sms-o o treści „Przykre te metody. Żal słuchać”. Sms-y wysłane były z telefonu służbowego Dyrektora SGZOZ w Chełmku.

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane, powiadomiono komendę policji w Oświęcimiu, przyjechał patrol, przeszukano pomieszczenie. Jest to niedopuszczalna ingerencja w sprawy związku, zakładanie i podsłuchiwanie naszych posiedzeń jest nielegalne.

Po posiedzeniu wszyscy lekarze zatrudnienie w SG ZOZ w Chełmku złożyli wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym z dniem 21 września 2011 roku. Przyczyną wypowiedzenia jest rażące naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy polegające na niemożliwości zachowania tajemnicy lekarskiej względem leczonych pacjentów , całkowitą dezorganizację funkcjonowania zakładu, nie przestrzeganie przepisów prawa, obniżenia norm etycznych funkcjonujących w SGZOZ w Chełmku, nielegalna inwigilacja.

Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego OZZL w Krakowie

– Piotr Watoła

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Wciąż możesz wygrać z Chelmek.info

Wygraj z Chełmek.info
Wygraj z Chełmek.info

Wypełnij ankietę udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania i wygraj atrakcyjne nagrody: 1x MP4 Creative ZENstyle M100 4GB o wartości 250 złotych, jeden bon na zakupy w sieci Rossmann o wartości 150 złotych, jeden bon na zakupy w sieci House o wartości 100 złotych i trzy podwójne bilety do kina Iluzja na wybrane przez Ciebie filmy. Wystarczy, że udzielisz odpowiedzi na wszystkie pytania w poniższej ankiecie. Regulamin jest prosty. Udzielasz odpowiedzi na wszystkie pytania podając adres e-mail do kontaktu z Tobą (w punkcie 10 ankiety). Gdy uzbieramy odpowiedzi od 1000 respondentów nastąpi losowanie. O przebiegu losowania poinformujemy wygranych i przekażemy nagrody. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby na stałe mieszkające w Chełmku. Nie zwlekaj! WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Kategorie
Aktualności z Chełmka Rozrywka w Chełmku

Koncert Krissy Matthews Band

Krissy Matthews Band. Fot. KMB
Krissy Matthews Band. Fot. KMB

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na niezwykły koncert w wykonaniu Krissy Matthews Band sala widowiskowa MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 22 września 2011 r. godz. 19.00, bilet 15 zł.

Krissy Matthews należy do gwiazd skandynawskiej sceny bluesowej. Karierę muzyczna rozpoczął, już w wieku dwunastu lat, występując na festiwalu Notodden Blues w farmacji.

Pół – Norweg, pół – Brytyjczyk. Ten dziś zaledwie dziewiętnastoletni muzyk, gitarzysta i wokalista po raz pierwszy wystąpił na scenie w wieku lat 3, bluesa elektrycznego zaczął grać w wieku lat 8, natomiast jego kariera na dobre rozpoczęła się w wieku lat 12, kiedy to na festiwalu Notodden Blues został zaproszony w szeregi formacji kierowanej przez samego Johna Mayala & Blues Brackers!!!! Wtedy to został okrzyknięty ‘Cudownym dzieckiem’. Od tego momentu notuje się znakomite recenzje prasowe oraz radiowe, a sam Krissy zostaje okrzyknięty prawdziwą gwiazdą i odkryciem bluesowej sceny skandynawskiej.

Powraca w 2004 roku z serią programów radiowych oraz telewizyjnych stacji norweskich. W tym czasie odnotować można również występy z Larry Burtonem, regularnie pojawia się, w legendarnym klubie „Muddy Waters”. Formuje swoje trio i nagrywa płytę zatytułowaną „Influences” w roku 2005. W 2006 podpisuje kontrakt z wytwórnia Via Music i nagrywa kolejną płytę” Allen in Reverse”. Krissy i jego zespół występowali na największych festiwalach blues-rockowych w takich krajach jak:Belgia, Holandia, Anglia, Walia, Szkocja, Dania, Norwegia, Niemcy, Francja, Portugalia, Szwajcaria.

Muzyk dzielił również scenę z takimi artystami jak Walter Trout, Jeff Healey czy Devon Allman. Nagrywał m.in. dla BBC Radio2,z powodzeniem występował przed 15 000 publicznością. Sam Krissy określa swoja muzykę, jako Blues-Rock-Roots music. W jego grze można odnaleźć wpływy takich mistrzów jak Albert Collins, John Lee Hooker, Albert King.

Na trasie koncertowej w naszym kraju Krissy wystąpi z zespołem w składzie: Łukasz Gorczyca – bass, Tomek Dominik – dr. Bilety już do nabycia w MOKSiR Chełmek.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Słup kilometrażowy 356km

Wmurowanie kamienia kolejowego w Parku Rodzinnym. Fot. MOKSiR
Wmurowanie kamienia kolejowego w Parku Rodzinnym. Fot. MOKSiR

Przy jednej z alejek chełmeckiego „Parku Rodzinnego” pojawił się niezwykły obiekt – słup kilometrażowy. Pochodzi z dawnej „drogi żelaznej” biegnącej przez Chełmek z Wiednia do Krakowa. Usytuowany był przy nasypie kolejowym na skraju obecnego parku. Wskazywał, że odległość z tego miejsca do dworca w Wiedniu (Nordbahnhof) wynosi 356 km. Więcej o szlaku kolejowym w Chełmku przeczytasz tutaj.

Przez wiele lat słup spoczywał w ziemi na obrzeżach parku. O jego istnienie i znaczeniu poinformował nas Gerard Matyja, któremu wiedzę o obiekcie przekazał dziadek Józef Sworzeniowski. Długoletni pracownik galicyjskich i polskich kolei, często prowadził wnuka w to miejsce i opowiadał o oddalonym o 356km Wiedniu.

Ekspozycja zrealizowana z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy wsparciu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Rozrywka w Chełmku

XIV Spotkania nad Przemszą

XIV Spotkania nad Przemszą. Fot. J. Lorek
XIV Spotkania nad Przemszą. Fot. J. Lorek

W dniu 3 września 2011 roku w Parku Rodzinnym odbyły się XIV Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą. Uroczyste otwarcie „XIV Folklorystycznych Spotkań nad Przemszą” połączone z ceremonią dożynkową miało miejsce o godzinie 15.00.

Poza występem kilkunastu zespołów śpiewaczych zespołów ludowych na mieszkańców Chełmka czekało wiele atrakcji: prezentacja dorobku artystycznego mieszkańców wsi Chrzelice /pokazy sztuk walk wschodnich, jazdy na monocyklach, występy wokalno-muzyczne, występ zespołu “Donegal” łączącego tradycyjne brzmienia celtyckie z elementami muzyki pop, rock, blues i bluegrass i zabawa taneczna.

Występom estradowym towarzyszyć będą: wystawa prac plastycznych Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Chełmka oraz prezentacja rękodzieła i sztuki ludowej.

Poniżej fotorelacja. Zdjęcia Jan Lorek.