25 lat RSTKRobotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z Chełmka obchodzi w tym roku jubileusz 25 – lecia powstania. Z tej okazji 9 Październik 2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku została zorganizowana uroczysta gala, którą swoją obecnością uświetnili: Prezes Krajowego Stowarzyszenia

Twórców Kultury w Warszawie -Paweł Soroka, Prezesi Stowarzyszeń z Jaworzna, Oświęcimia, Będzina, Andrychowa, Tychów oraz Krakowa, Burmistrz Chełmka -Andrzej Saternus, Zastępca Burmistrza Chełmka -Andrzej Skrzypiński, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Zofia Urbańczyk oraz członkowie i sympatycy RSTK.

Burmistrz Andrzej Saternus złożył również życzenia dla wszystkich członków RSTK oraz wręczył na ręce prezes RSTK Teresy Daniek list gratulacyjny, kwiaty oraz pamiątkową statuetkę.

Podczas uroczystości Prezes Paweł Soroka wraz z Burmistrzem Andrzejem Saternusem wręczyli odznaczenia „Zasłużonych dla Kultury Polskiej” nadany przez Ministra Kultury. Medalami wyróżnieni zostali: Antoni Korycik, Aurelia Rudyk, Józef Pawlik ,Mieczysław Matyja, Stanisław Majda, Wiesław Koneczny.

Następnie Prezes wraz z Burmistrzem wręczyli dyplomy okolicznościowe Waldemarowi Rudykowi, Halinie Ptasińskiej, Elżbiecie Krawczyk, Danucie Nowak, Genowefie Weseckiej, Barbarze Urbańczyk, Zbigniewowi Ziobowi, Kazimierzowi Szuszczewiczowi oraz Ryszardowi Gondkowi.

Po części oficjalnej zgromadzeni goście mogli wysłuchać występu muzycznego sióstr Anny, Małgorzaty i Aleksandry Guja oraz podziwiać występ „Młodzieżowego Teatru Ruchu”.

Jubileusz zakończył wernisaż wystawy malarsko-rzeźbiarskiej członków RSTK w Galerii Epicentrum.

Źródło: Echo Chełmka