Słup kilometrażowy
Słup kilometrażowy

Przy jednej z alejek chełmeckiego „Parku Rodzinnego” pojawi się w środę niezwykły obiekt -„ słup kilometrażowy”. Pochodzi z dawnej „drogi żelaznej” biegnącej przez Chełmek z Wiednia do Krakowa. Usytuowany był przy nasypie kolejowym na skraju obecnego parku. Wskazywał, że odległość z tego miejsca do dworca w Wiedniu (Nordbahnhof) wynosi 356 km.

Pierwszy pociąg zatrzymał się na stacji Chełmek 3 marca 1856 roku i należał do towarzystwa akcyjnego C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (k.k. Privilegirte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn). Twórcą towarzystwa i inicjatorem budowy kolei był baron Salomon Rothschild. Zgodnie z ówczesną procedurą, by uzyskać koncesję, cesarz musiał udzielić przywileju. Tak oto patronem kolei stał się cesarz Ferdynand (barwna postać).

Pierwszy odcinek, z Wiednia do Deutsch-Wagram, otwarto w roku 1837. Docelowo miała połączyć stolicę cesarstwa z kopalniami soli w Wieliczce. Trasę z Oświęcimia do Trzebini wytyczono w bardzo trudnym bagiennym terenie, a budowa trwała siedem lat. Prace prowadzono kompleksowo – wznoszono nasypy, tory, przepusty, mosty, wiadukty i dworce.

Przez wiele lat słup spoczywał w ziemi na obrzeżach parku. O jego istnienie i znaczeniu poinformował MOKSiR Gerard Matyja, któremu wiedzę o obiekcie przekazał dziadek Józef Sworzeniowski. Długoletni pracownik galicyjskich i polskich kolei, często prowadził wnuka w to miejsce i opowiadał o oddalonym o 356 km pięknym Wiedniu.

Ekspozycja zrealizowana z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy wsparciu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku.

Źródło: Facebook MOKSiR