W chwili obecnej trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Modernizacja i Przebudowa Parku Miejskiego w Chełmnu”. Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące działania: ukształtowanie terenu, roboty rozbiórkowe, przyłącza wodno kanalizacyjne, powstanie zewnętrznej sieci elektrycznej, modernizacja muszli koncertowej, budowa szaletów miejskich oraz dróg i chodników.

Park Miejski Chełmek Park Miejski Chełmek

Park Miejski Chełmek Park Miejski w Chełmku

Tekst i foto UM Chełmek