W dniach 31.10 – 04.11.2012 policjanci przeprowadzą Akcję „Znicz 2012″.

W najbliższych dniach, w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, na polskich drogach nastąpi znaczne wzmożenie ruchu pojazdów i pieszych. Najbardziej odczuwalny i uciążliwy będzie on w rejonach cmentarzy i dworców kolejowych oraz trasach wjazdowych i wyjazdowych.

Przypominamy wraz z oświęcimską policją o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • Należy pamiętać, aby prowadzić swój pojazd z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Szczególnie w tych dniach, kiedy ten ruch jest znacznie większy, istotne jest, aby utrzymywać niezbędny odstęp miedzy pojazdami.
  • Niedopuszczalne jest wsiadanie za kierownicę po alkoholu dla bezpieczeństwa własnego i rodziny, a także w obawie przed konsekwencjami, gdyż w tych dniach również elementem kontroli będzie sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy.
  • Pamiętajmy, aby przed wyjazdem w dłuższą trasę sprawdzić stan techniczny naszego samochodu /sprawność układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenie i stan opon/. Trasę pokonujmy etapami, robiąc, co pewien czas przerwę na odpoczynek.
  • Zwracajmy szczególną uwagę na znaki drogowe. W tych dniach w wielu miejscach pojawią się nowe oznaczenia. Dotyczy to szczególnie rejonów wokół cmentarzy. W newralgicznych miejscach ruchem kierować będą policjanci ruchu drogowego i to do ich poleceń w pierwszej kolejności należy się stosować.
  • Przypominamy, że samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i gdzie utrudnia to ruch lub zagraża bezpieczeństwu będą usuwane na koszt właściciela.
  • Apelujemy także do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników, a w przypadku ich braku z pobocza. Przed wejściem na jezdnię powinni zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. W godzinach wieczornych idąc poboczem drogi pieszy dla własnego bezpieczeństwa powinien być wyposażony w odblaski.
  • Pamiętajmy także, aby nie pozostawiać wartościowych przedmiotów w widocznych miejscach. Mogą one stać się łatwym łupem złodziei. Jeśli mimo wszystko padniemy ofiarą przestępstwa, niezwłocznie poinformujmy o Policję, nie zacierajmy śladów i starajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących pomóc policjantom w ujęciu sprawcy.
  • Policjanci ruchu drogowego, prewencji oraz strażnicy miejscy, będą czuwać nad bezpieczeństwem na drogach, jednakże dużo zależy od samych użytkowników dróg muszą oni pamiętać, że bezpieczeństwo nie jest dziełem przypadku. Zadbajmy o to aby każdy z nas bezpiecznie powrócił do domu.