Basen w Chełmku
Basen w Chełmku

Dnia 01.04.2011 roku w Urzędzie Miasta nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej zaprojektowania oraz wykonania robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytego basenu”. Wykonawca zamówienia zobowiązany został do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego basenu, uzyskanie stosownych zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń. Zamawiający dokona przekazania terenu budowy, zapewni nadzór inwestorski, dokona odbiór robót częściowych i odbioru końcowego.  Budowa krytego basenu na terenie Chełmka pochłonie blisko 12 mln zł i zakończona ma zostać – zgodnie z umową – do końca 2013 roku.

 

Basen w Chełmku

Basen w Chełmku

Basen w Chełmku

Zdjęcia projektu basenu pracowni
AP Pracownia Architektury Agnieszka Pączek

Informacja zamieszczona w dniu 1 kwietnia 2011 roku (w prima aprilis) ma charakter czysto prima aprilisowy. Basenu w Chełmku nie będzie.