Zima jeszcze nie nadeszła, ale prędzej czy później należy się jej spodziewać, a wraz z tym nadejścia chłodów. Stąd policja już zapowiedziała działania, których celem jest przeciwdziałanie zamarznięciom. Stróże prawa apelują przy okazji do wszystkich, aby widząc inne osoby w potrzebie nie pozostawały obojętne. W okresie zimowym potęguje się zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych i nietrzeźwych, w skrajnych przypadkach prowadzących do zgonów w wyniku wychłodzenia organizmu.