Policjanci na terenie całego powiatu oświęcimskiego prowadzą działania prewencyjne pn. „Bezpieczne Ferie 2020”.  Ferie w Małopolsce rozpoczną się 27 stycznia i potrwają do 9 lutego 2020 roku, więc przez ostatnie tygodnie funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Wydziału Ruchu Drogowego oraz dzielnicowi, spotykali się z  uczniami szkół, aby podczas prelekcji przypomnieć im, że warto dobrze i bezpiecznie spędzać czas wolny, unikając wypadku lub innych konsekwencji nieprzemyślanych zabaw.
Głównymi tematami spotkań poruszanych w ramach prelekcji z dziećmi i młodzieżą były przede wszystkim zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych oraz zabaw na świeżym powietrzu. Policjanci przestrzegali przed ślizganiem się na skutych lodem zbiornikach wodnych czy rzekach, czy też przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ulic czy innych niebezpiecznych miejsc.  W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” omówili zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na nartach.   Zaprosili również uczniów do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym „Stok nie jest dla bałwanów”. Zadaniem dzieci w wieku do 16 lat, będzie zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na konkurs można przekazywać prace plastyczne (rysunki i malunki), fotografie lub max. 60-sekundowy spot filmowy. Prace i zgłoszenia, podpisane przez opiekuna prawnego, należy nadsyłać do 3 marca 2020 r. na adres: Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa.
Ważnym elementem spotkania było także przypomnienie zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe noszone przez dzieci na wierzchnich ubraniach. Ponadto policjanci poruszyli zagadnienia związane z cyberzagrożeniami, podając zasady  bezpiecznego korzystania z Internetu, który dla młodych internautów stał się „wirtualnym placem zabaw” i korzystając  z niego należy również dbać o własne bezpieczeństwo.  Ponadto dzieci uzyskały wskazówki, gdzie szukać pomocy w przypadku stania się ofiarą tego rodzaju przestępczości.
Podczas spotkań z rodzicami funkcjonariusze apelowali o zapewnienie dzieciom odpowiedniej,  najlepiej zorganizowanej formy opieki, a także podawali sposoby zabezpieczenia mienia w przypadku wyjazdu na wypoczynek całej rodziny.  Dodatkowo informowali rodziców oraz opiekunów zorganizowanych grup o możliwości przeprowadzenia kontroli autokarów przed wyjazdem.
Przypominamy rodzic bądź opiekun grupy kontrolę autokaru powinien zgłosić przed wyjazdem przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numer telefonu 33 847 53 13 lub 33 847 52 80 i podać miejsce oraz godzinę planowanego wyjazdu. W pilnych przypadkach np. podejrzenia stanu nietrzeźwości kierowcy lub ujawnienia innych nieprawidłowości, kontrola będzie wykonywana niezwłocznie po zgłoszeniu tego faktu  pod numer telefonu alarmowego 112.
Z naszej strony wszystkim uczniom życzymy bezpiecznego i udanego zimowego wypoczynku.