Akcja "bezpieczne ferie 2010"
Akcja "bezpieczne ferie 2010"

W dniu 18 stycznia br. w powiecie oświęcimskim jak i całej Małopolsce zaczynają się ferie zimowe. Aby przyczynić się do ich bezpiecznego przebiegu oświęcimska Policja wspólnie z innymi podmiotami będzie podejmowała działania mające przyczynić się do bezpiecznego przebiegu zimowego wypoczynku.

Od dnia 18 stycznia do 31 stycznia br. nasilone zostały działania kontrolne w ruchu drogowym, w związku z powyższym apeluje się do przewoźników o właściwe przygotowanie stanu technicznego autokarów, gdyż w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym pojazdy nie będą dopuszczone do dalszej jazdy, a w stosunku do kierujących i dyspozytorów będą wyciągnięte konsekwencję prawne

Rodziców i opiekunów zorganizowanych grup informuje się, że funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego będą sprawdzali stan techniczny oraz wyposażenie autobusów, a także trzeźwość kierowców, w przypadkach zgłoszenia, wyjazdu zorganizowanej grupy. W tym celu należy wcześniej (przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem) zadzwonić do KPP Oświęcim pod nr telefonu 033-847-52-55, 033-847-52-69, 033 847-52-52 w godz. 7.00 do 16.00 i powiadomić o miejscu i godzinie planowanego wyjazdu lub całodobowo na nr telefonu oficera dyżurnego KPP Oświęcim /0-33/8475370, /033/8475280.

KPP Oświęcim