Rada Miejska w Chełmku
Rada Miejska w Chełmku

Połączona komisja budżetu i zdrowia nie podjęła żadnej decyzji w sprawie patowej sytuacji w SGZOZ. Wśród wszystkich punktów obrad komisji zabrakło tego o sytuacji w chełmeckiej służbie zdrowia. Dopiero na wniosek opozycyjnego radnego Mariusza Sajaka zdecydowano się poruszyć tą palącą kwestię. Burmistrz Chełmka, jak twierdzi, nic o sprawie nie wie. Był to jego pierwszy dzień pracy po powrocie z urlopu. Natomiast zdaniem przewodniczącego rady Marka Palki, sprawą powinien zająć się sąd pracy co może sugerować, że sprawa zostanie przemilczana również na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Na milczenie nie pozwolą jednak mieszkańcy Chełmka, którzy licznie zapowiadają przybycie na dzisiejszą sesję rady i głośną obronę doktora Hani Youssefa oraz czterech innych lekarzy związanych z Chełmkiem od dziesięcioleci.

Wywiad z burmistrzem Saternusem do poczytania na stronie Przełomu tutaj.

Informacje o konflikcie w SGZOZ przestała być sprawą lokalną. O dramatycznej sytuacji można poczytać na stronie Gazety Krakowskiej tutaj i na stronie Radia Kraków do poczytania tutaj.

Relacja z wtorkowej sesji Rady Miejskiej wraz z personalnymi stanowiskami radnych klubu burmistrza i radnych opozycji dostępna będzie w środę w godzinach porannych.