Dewastacja drogi pod lasemBurmistrz Andrzej Saternus powoli traci cierpliwość. Jeśli sprawa nie potoczy się po jego myśli, zamierza skierować do sądu pozew. Pozwie w ten sposób firmę która na zlecenie Zakładu Górniczego Janina robiła odwierty w jednej z utwardzanych gminnych dróg. Taką informację przynosi ubiegło tygodniowy Przełom. Droga, o którą toczy się spór biegnie wzdłuż lasu. Korzystają z niej mieszkańcy osiedla przy ulicy Leśnej i mieszkańcy Gorzowa. W ubiegłym roku tą utwardzaną drogę zniszczyła jedna z firm wiertniczych. Co prawda gmina zgodziła się na przeprowadzanie prac odwiertowych, jednak pod pewnym warunkiem – drogę po ukończonych pracach należało przywrócić do stanu pierwotnego. Tak się niestety nie stało, droga jest zniszczona. Po zakończeniu prac samorząd zorganizował wizję lokalną wspartą przedstawicielami firmy zajmującej się profesjonalnie remontem dróg. Koniecznych jest 15 tysięcy złotych na przywrócenie stanu pierwotnego. Burmistrz Chełmka zapewnia, że jeśli na wiosnę nie doczeka się remontu drogi przez firmę, która dokonała dewastacji, gmina wykona taki remont we własnym zakresie a zwrotów kosztów będzie się domagać przed sądem.