Kategorie
Aktualności z Chełmka

Skansen pękający w szwach

Skansen w czworakach w BobrkuPrzełom na swoich stronach magazynu pisze o Mirosławie Klimowiczu z Bobrka, który wraz ze swoim synem Franciszkiem Klimowiczem wciąż gromadzi kolejne eksponaty w czworakach. W swoim muzeum Klimowiczowie zgromadzili już kilkaset eksponatów. Są to głównie urządzenia wykorzystywane niegdyś w życiu codziennym ale również maszyny rolnicze, sprzęt sprzed stu lat, meble a nawet zeszyt braci cechowych z pierwszym wpisem z 1782 roku. W czworakach, gdzie gromadzone są zbiory Państwa Klimowiczów brakuje już miejsca. Brakuje również rąk do pracy. Klimowiczów nie stać na zatrudnienie osób do pomocy, konserwatorów czy stolarzy, którzy pomagaliby ratować im historię regionu.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Informacja burmistrza dla mieszkańców

Informacja burmistrza dla mieszkańców gminyZ uwagi na pojawiające się informacje o przeprowadzaniu rzekomych badań jakościowych wody u odbiorcy oraz złej jakości wody przeznaczonej do spożycia, informuję, że MZGK Spółka z o.o. nigdy nie zlecał żadnej zewnętrznej firmie wykonywania tego typu badań w domu klienta. MZGK Spółka z o.o. jako producent i dystrybutor wody pitnej dokonuje kontroli jakości wody w akredytowanym laboratorium AQUA S.A. Bielsko – Biała. Ponadto jakość wody monitorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oświęcimiu. Jakość wody spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Edukacja w Chełmku

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

xxxxxxxxxx„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” szkoły z Gminy Chełmek otrzymają pomoce dydaktyczne oraz środki finansowe na zajęcia dodatkowe. Dwie szkoły prowadzone przez Gminę Chełmek: Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku oraz Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie zostały zakwalifikowane do Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2011 i obejmie obejmie łącznie 2700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw, w tym małopolskiego. Każda ze szkół otrzyma zestaw środków dydaktycznych o wartości ponad 8 000 zł, służących uczniom klasy pierwszej, a także środki finansowe na opłacenie zajęć dodatkowych. Dofinansowanie możliwe było dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektorów szkół, którzy dołożyli wszelkich starań w przygotowaniu i złożeniu wniosków.

Referat Oświaty

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Spotkanie dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorcówSpotkanie informacyjne dla przedsiębiorcówW dniu 18 lutego 2009 roku w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania projektów realizowanych przez podmioty gospodarcze. W spotkaniu, które adresowane było do przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości wziął udział Pan Marek Sowa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz specjaliści w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych, w tym Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Pani Agnieszka Byrdziak Prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Pan Tomasz Czubek Prezes Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Pan Albert Bartosz Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Małopolsce Zachodniej oraz gospodarze i współorganizatorzy spotkania Pan Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka i Pan Andrzej Skrzypiński Z-ca Burmistrz Chełmka.

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

Biennale Plakatu Społeczno-PolitycznegoBiennale Plakatu Społeczno-PolitycznegoGaleria Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na otwarcie wystawy plakatów eksponowanych w ramach II Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego Oświęcim 2008. Wernisaż odbędzie się 6 marca 2009 roku o godz. 18.00 w siedzibie MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert zespołu BOOGIE . Organizatorem Biennale jest Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Źródło: MOKSiR

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Z Chełmka znika praca

Z Chełmka znika pracaJadwiga Kuciel z Libiąża od 12 lat sprzedaje owoce i warzywa na miejscowym bazarze. Efekty ostatniego kryzysu gospodarczego obserwuje na co dzień. – Ludzie są coraz biedniejsi – powiedziała we wtorek. W mieście rośnie bezrobocie. Kobieta stwierdza, że Chełmek to miasteczko, w którym panuje bieda. – Dopiero, kiedy wyjedziemy do wielkiego świata, za granice gminy, widzimy bogactwo – mówi i wymienia: – Ludzi w supermarketach z koszami wypełnionymi zakupami, nowoczesne samochody. – W Chełmku bezrobocie rośnie – przyznaje Andrzej Saternus, burmistrz gminy, choć nie ma jeszcze precyzyjnych informacji z urzędu pracy. Dodaje, że z kilkudziesięcioma osobami pracującymi w Maflow, największym zakładzie w Chełmku, rozwiązano umowy. – Właściwie ich po prostu nie przedłużono – mówi. Ubolewa też, że z Chełmka wyprowadziła się Alma Polska. Wskutek tej decyzji firmy pracę straciło 80 osób.

Źródło: Przełom

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Wojewoda małopolski w Chełmku

Jerzy MillerW dniu 12 lutego 2009 w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3 odbyło się spotkanie Wojewody Małopolski Jerzego Millera z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego Województwa. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10 i trwało do godzin popołudniowych. Zgromadzeni w MOKSiR goście poznawali następującą tematykę: konsekwencje zmiany przepisów związanych z powstaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przestrzeganie norm środowiskowych, propozycje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program – „Eko – energia małopolska – solary i pompy ciepła”. O ważnych aspektach ochrony środowiska naturalnego mówili: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – Jerzy Wertz, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Paweł Ciećko, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Krzysztof Bolek. Ponadto miało miejsce wystąpienie przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej na temat: „Dożywianie” przykłady dobrych praktyk, opieka pielęgniarska w Domach Pomocy Społecznej.

Źródło: UM Chełmek

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Złote Sakwy

Po raz piąty władze miasta uhonorowały darczyńców wspierających inicjatywy gminne. W piątek, podczas uroczystości z okazji 40-lecia nadania praw miejskich, przedstawiciele firm odebrali listy gratulacyjne i Złote Sakiewki.

Złota Sakiewka to statuetka pokryta 24-karatowym złotem. Symbolizuje szczodrość i poświęcenie ludzi, którym los innych nie jest obojętny.  W 2008 roku łączna kwota przekazana przez firmy wyniosła około 140 tysięcy złotych.

Burmistrz Andrzej Saternus dziękując za pomoc finansową i rzeczową podkreślił znaczenie lokalnych firm dla rozwoju gminy. Zapewnił, że nadal będzie dokładał wszelkich starań, by tworzyć jak najbardziej dogodne warunki do prowadzenia biznesu w Chełmku, Bobrku i Gorzowie.

Źródło: Przełom

Kategorie
Aktualności z Chełmka

40 lecie praw miejskich

40 lecie praw miejskich
40 lecie praw miejskich

30 stycznia w sali kinowej MOKSiR w Chełmku odbyła się uroczystość upamiętniająca jubileusz 40 – lecia nadania praw miejskich dla Chełmka. Był to wyjątkowy dzień dla wszystkich mieszkańców. To właśnie 40 lat temu osiedle Chełmek zostało podniesione do rangi miasta i zaistniało na administracyjnej mapie Polski. Piątkowa gala była także okazją do tego, aby podziękować przedstawicielom lokalnej przedsiębiorczości oraz osobom fizycznym za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się zrealizować wiele ważnych dla Gminy przedsięwzięć w 2008 roku. Najhojniejsi darczyńcy zostali uhonorowani przez Pana Burmistrza statuetką „Złote Sakiewki 2008”.

Na uroczystości pojawiło się wielu gości a wśród nich m.in. Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Tadeusz Arkit, Janusz Chwierut, Stanisław Rydzoń, przedstawiciele Duchowieństwa z Księdzem Kanonikiem Alojzym Strączkiem na czele, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, przedstawiciele Starostw Powiatowych: Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego – Józef Krawczyk wraz Członkami Zarządu oraz Radnymi Powiatu Oświęcimskiego, Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego – Bernard Bednorz.  Ponadto w gali udział wzięli burmistrzowie oraz prezydenci sąsiednich gmin oraz miast, naczelnicy i burmistrzowie Chełmka, dyrektorzy, prezesi i przedstawiciele firm z terenu gminy Chełmek, Przewodniczący Rady Miasta Chełmek od roku 1969 do 2006, Zarządy Miejskie w Chełmku, Radni obecnej kadencji 2006-2010, dyrektorzy oraz grono nauczycielskie szkół z terenu gminy, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektorzy i kierownicy instytucji gminnych, prezesi organizacji pozarządowych, Ochotnicze Straże Pożarne, Zespoły Śpiewacze – Bobrowianki, Chełmkowianki i Malwy z Gorzowa, Pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Warto wspomnieć, że każda osoba która tego dnia pojawiła się na gali, otrzymała z rąk Pana Burmistrza okolicznościowy medal – upamiętniający 40 – lecie Nadania Praw Miejskich.

Po części związanej z przywitaniem wszystkich przybyłych, głos zabrał Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. Wystąpienie Burmistrza miało bardzo budujący charakter. Zwrócił uwagę na  bogatą historię Chełmka oraz niezwykłe osiągnięcia jego mieszkańców. Przedstawił także obecny kształt miasta oraz plany związane z jego przyszłością i dalszym rozwojem.

Uczniowie Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku przedstawili niezwykle ciekawą prezentację ukazującą zarys historyczny i najważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców Chełmka. Zwieńczeniem tej części uroczystości był pokaz 10 – minutowego filmu o Chełmku. Piątkowa uroczystość była właściwym momentem, aby uhonorować Pana Marka Sowę – Marszałka Województwa Małopolskiego medalem „Za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek”.

Medal przyznawany jest od roku 2004 osobom bądź podmiotom za szczególny wkład w rozwój naszej gminy w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i promocji.

Marek Sowa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego pełni swoją funkcję od 2006 r. Sprawuje opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad: polityką przestrzenną, geodezją, mieniem województwa, rozwojem gospodarczym, funduszami strukturalnymi. Swoją pracą i zaangażowaniem przyczynił się do rozwoju gminy Chełmek. Na co dzień współpracuje z Urzędem Miejskim w Chełmku oraz organizacjami z terenu gminy. W pełni zasługuje na miano Przyjaciela Gminy.

Na uroczystość zostały zaproszone osoby, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do budowania historii Chełmka, swoją postawą wpłynęły na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy naszego miasta i gminy.

Wśród wyróżnionych przez Burmistrza Chełmka osób, które znacząco wpłyneły na rozwój Chełmka, znalazły się:
1. Ksiądz Kanonik Alojzy Strączek, wieloletni proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Polski w Chełmku,
2. Pani Halina Hebda, miłośniczka historii i dziejów Chełmka,
3. Pani Helena Plust – Brulińska, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Chełmku, skarbnik gminy,
4. Pani Maria Kasica – długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Chełmku, sekretarz gminy,
5. Pani Maria Srebro Przybyłowska, lekarz, osoba, która przyczyniła się do powstania nowoczesnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, pierwszy kierownik przychodni,
6. Pan Andrzej Gołębiowski, pionier chełmeckiego biznesu, przedsiębiorca promujący Chełmek poprzez wspaniałe wyroby cukiernicze,
7. Pan Zbigniew Góralewicz, Radny Rady Miejskiej w Chełmku oraz Powiatu Oświęcimskiego, długoletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku
8. Pan Zbigniew Kulczyk, działacz samorządowy, pierwszy Burmistrz Chełmka,
9. Pan Janusz Cora, działacz samorządowy, drugi Burmistrz Chełmka,
10. Pan Zbigniew Jeleń, Naczelnik Gminy Chełmek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
11. Pan Andrzej Niziołek, wybitny tenisista, propagator oraz trener tej dyscypliny w naszej gminie,
12. Pan Waldemar Rudyk, wybitny artysta, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
13. Pan Roman Witkowski, Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, wieloletni działacz społeczny.

Po wyróżnieniu osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Chełmka, nastąpiło wręczenie „Złotych sakiewek 2008” oraz podziękowań za wsparcie finansowe dla najbardziej hojnych darczyńców.

„Złota Sakiewka” jest statuetką pokrytą 24 karatowym złotem, symbolizuje szczodrość oraz poświęcenie ludzi, którym nie jest obojętny los innych. Jest przyznawana od roku 2004, a więc spotkanie to, miało miejsce już po raz piąty. Poprzez organizację gali, jak również wręczenie statuetki „Złotej sakiewki” okazana została wdzięczność osobom, które tak hojnie wspierają wszelkie inicjatywy gminne. W roku 2008 łączna kwota pomocy finansowej wyniosła ok. 140 tysięcy złotych. Wsparło nas w sumie ok. 80 darczyńców.

W pierwszej kolejności zostały wręczone wyróżnienia dla przedstawicieli firm, które w 2008 roku hojnie wspierały – finansowo oraz rzeczowo przedsięwzięcia gminne, a następnie Pan Burmistrz wręczył „Złote Sakiewki” podmiotom, które przekazały największe środki dla gminy w ubiegłym roku.

Wyróżniono następujące firmy i osoby:
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD sp. z o.o.,
2. Państwa Bogusławę i Wiesława Szyjków,
3. Firmę Transport – Spedycja Łoziński s.j.,
4. Firmę MAG – JAN,
5. AND-BUD Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane, A. Kęska, M. Guja sp.j.,
6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej”ENWOS” sp. z o. o.,
7. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SOLIDEX,
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego EUROSTYL,
9. Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy „WIZOPOL” s.c.,
10. Restaurację CASABLANCA.

„Złote Sakiewki 2008” wręczono firmom, które w ubiegłym roku były najbardziej hojne i przekazały największe środki dla naszej gminy. Statuetkę otrzymało 12 firm, które przeznaczyły łącznie kwotę aż 80 tysięcy złotych na realizację inicjatyw gminnych.

1. ASFOR Poznański s.j.
ASFOR Poznański Spółka Jawna powstała w roku 1992, jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w dziedzinie produkcji form na spody obuwnicze. Firma od lat wspiera przedsięwzięcia gminy Chełmek, głównie sportowe, edukacyjne i kulturalne, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, a w 2009 roku otrzymuje już czwartą „Złotą Sakiewkę”.
2. Zakład Produkcji Obuwia ANSPOL
Zakład Produkcyjny Obuwia „ANSPOL” w Chełmku istnieje od 1990 roku. Firma oferuje obuwie męskie, damskie, młodzieżowe i dziecięce na rynek krajowy i zagraniczny.
W każdym roku możemy liczyć na ogromne wsparcie finansowe. Firma ANSPOL otrzymała czwartą „Złotą Sakiewkę” za działalność filantropijną.
3. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych BOBREK sp. j.
Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” Spółka jawna została założona w 1997 roku. Działa w branży aluminiowej i złomowej, po latach osiągnęła czołową pozycję w produkcji stopów aluminium. PMN BOBREK jest jedną z tych firm, na którą również zawsze możemy liczyć. W tym roku otrzymała już piątą „Złotą Sakiewkę”.
4. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa SKOK MYSŁOWICE
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Mysłowice” działa na rynku finansowym, czerpiąc z doświadczenia i wiedzy z czasów przedwojennych kas oszczędnościowo – kredytowych, zakładanych u schyłku XIX wieku przez księdza Piotra Wawrzyniaka oraz Franciszka Stefczyka. Celem firmy jest propagowanie oszczędności i gospodarności. SKOK Mysłowice również wspiera hojnie wszelkie przedsięwzięcia naszej gminy. Firma otrzymała czwartą „Złotą Sakiewkę”.
5. ZŁOM-MET sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ZŁOM-MET” Sp. z o.o. to prężnie działająca i rozwijająca się firma, prowadząca swą działalność w kraju i zagranicą od ponad 15 lat. Firma zajmuje się rozbiórką obiektów oraz rekultywacją terenów, jak również skupem i sprzedażą złomu. Firma „Złom Met” również przyczynia się corocznie do realizacji istotnych przedsięwzięć gminy Chełmek.
6. Cukiernia „PTYŚ” s.j.
Cukiernia „PTYŚ” została założona w roku 1972. Na przestrzeni lat nastąpił sukcesywny rozwój oraz wzrost produkcji, a oferta produkowanych wyrobów ulegała zmianom i obecnie produkuje ponad 150 rodzajów wyrobów cukierniczych i około 30 rodzajów pieczywa. W chwili obecnej jest wiodącą firmą na lokalnym rynku cukierniczo – piekarniczym. Cukiernia „PTYŚ” jest sponsorem działalności głównie sportowej i kulturalnej w naszej gminie.
7. Przedsiębiorstwo – Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG – BUD”
Firma funkcjonuje od ponad 20 lat. Swoją siedzibę ma w Spytkowicach. Zajmuje się budownictwem drogowo – mostowym. W roku 2008 firma wsparła działalność sportową w gminie.
8. Rejon Robót Drogowych „DROG – BUD” sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo działa na rynku od ponad 20 lat. Siedziba spółki znajduje się w Alwerni. Rejon Robót Drogowych „DROG – BUD” sp. z o.o. zajmuje się robotami drogowymi – budowlano – montażowymi oraz sprzedażą masy bitumicznej. W roku 2008 firma wsparła przedsięwzięcia sportowe w naszej gminie.
9. Kopalnia Dolomitu „Libiąż”
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Dolomit” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą prywatną, powstałą w 1993 roku. Firma zajmuje się pozyskiwaniem oraz przerabianiem dolomitu triasowego – produkcją kamiennych elementów budowlanych, kruszyw oraz nawozu wapniowo – magnezowo – węglanowego. Przedsiębiorstwo wsparło działalność sportową w gminie.
10. SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. to firma mająca pozycję czołową na rynkach polskim i europejskim w finansowaniu ruchomych środków trwałych, w tym maszyn
i urządzeń przemysłowych i środków transportu. Istnieje na rynku od 1997 roku. Siedziba firmy mieści się w Warszawie. SG Equipment Leasing Polska w ubiegłym roku wsparła finansowo działalność sportową.
11. SZAN s.c.
Firma SZAN działa w branży budowlanej od 2001 roku. Działalność prowadzi w dwóch punktach handlowych przy ul. Piastowskiej w Chełmku. SZAN s.c. hojnie wspiera ważne przedsięwzięcia sportowo – kulturalne w naszej gminie.
12. Nadwiślańska Agencjia Turystyczna sp. z o.o., z siedzibą w Tychach,
Nadwiślańska Agencja Turystyczna powstała w 1996 roku, jako przedsiębiorstwo z siedzibą w Tychach oraz ośrodkami wypoczynkowymi na terenie całej Polski. Dysponuje rozbudowaną bazą hotelowo – gastronomiczną, rekreacyjno – leczniczą. Firma zajmuje się organizacją wczasów, kolonii, zimowisk, obozów i zielonych szkół, ponadto specjalizuje się w obsłudze konferencji, szkoleń i zjazdów. Nadwiślańska Agencja Turystyczna wspiera przedsięwzięcia sportowe w gminie Chełmek od kilku lat.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, odbył się występ artystyczny zespołu muzycznego CAMERATA z Krakowa, a po występie bankiet.

UM Chełmek

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Chełmek będzie się rozwijał

Samorząd Chełmka stara się o środki na rewitalizację miasta. Przygotowany jest do konkursu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Chełmek przystąpi do konkursu w zakresie Działania 6.1 „Rozwój miast”.

Przystąpienie do konkursu obwarowane jest koniecznością posiadania własnego programu. Taki właśnie projekt przyjęty został przez Radę Miejską na sesji 18 grudnia 2008 r. Dokument otrzymał nazwę „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

Dokument przewiduje działania w tym zakresie w latach 2007-2015. Zadaniami wpisuje się w fundusze strukturalne, możliwe do pozyskania właśnie w ramach ogłaszanych konkursów przez samorząd wojewódzki. Wskazano w nich zmiany przestrzenne (infrastrukturalne), społeczne, a także gospodarcze. Celem kluczowym jest osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju całego miasta.

Źródło: Kasztelania.pl