Samorząd Chełmka stara się o środki na rewitalizację miasta. Przygotowany jest do konkursu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Chełmek przystąpi do konkursu w zakresie Działania 6.1 „Rozwój miast”.

Przystąpienie do konkursu obwarowane jest koniecznością posiadania własnego programu. Taki właśnie projekt przyjęty został przez Radę Miejską na sesji 18 grudnia 2008 r. Dokument otrzymał nazwę „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

Dokument przewiduje działania w tym zakresie w latach 2007-2015. Zadaniami wpisuje się w fundusze strukturalne, możliwe do pozyskania właśnie w ramach ogłaszanych konkursów przez samorząd wojewódzki. Wskazano w nich zmiany przestrzenne (infrastrukturalne), społeczne, a także gospodarcze. Celem kluczowym jest osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju całego miasta.

Źródło: Kasztelania.pl