Stowarzyszenie znad PrzemszyChelmek.info wspiera Stowarzyszenie znad Przemszy. Od dnia 1 kwietnia całość dochodów (100%) z reklam na stronach portalu Chełmek.info będzie przekazywane na statutową działalność Stowarzyszenia znad Przemszy.

Chcesz również wesprzeć działalność statutową Stowarzyszenia a nie masz możliwości przekazania darowizny?

Nic prostszego: wykup reklamę na portalu chelmek.info, przedstaw się mieszkańcom, zareklamuj swoją działalność, towary, usługę a fakturę za reklamę wrzuć sobie w koszty prowadzenia działalności a chelmek.info przekaże środki na pracę statutową Stowarzyszenia znad Przemszy. Wszystkie rozliczenia finansowe do wglądu na  stronie internetowej Stowarzyszenia znad przemszy: http://przemsza.org.