Kanalizacja w ChełmkuPonad 3 tys. mieszkańców gminy Chełmek ma szansę uzyskać dostęp do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej. Dzięki unijnej dotacji zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości ponad 34 km. Dzisiaj nastąpiło uroczyste przekazanie Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej tj. Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu Gospodarka Wodno – Ściekowa Gminy Chełmek. Dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności wyniesie maksymalne 45 mln 802 tys zł. co stanowi 81, 42% kosztów kwalifikowanych projektu. W efekcie powstanie ponad 34 km kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz z 23 przepompowniami ścieków, z czego ponad 19 km w zlewni oczyszczalni Jaworzno – Dąb i 2 przepompownie oraz ponad 15 km w zlewni oczyszczalni Oświęcim i 21 przepompowni.

Podczas dzisiejszej uroczystości, w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, gratulacje na ręce Burmistrza Chełmka, Andrzeja Saternusa, złożył Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Cieszę się, że gmina tak skutecznie pozyskuje środki unijne. Projekt Gospodarka Wodno- Ściekowa Gminy Chełmek to pierwszy tego typu projekt w Małopolsce, który uzyskał potwierdzenie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Czekamy na kolejne małopolskie projekty – mówił Marek Sowa.

UM Chełmek