Chełmek znów ma pitną wodę28 września br. w próbce wody pobranej przez pracowników Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu ze stacji uzdatniania wody w Chełmku wykryto bakterie z grupy coli. Wydane zostało zalecenie wypłukania i dezynfekcji urządzeń w stacji uzdatniania oraz rurociągów. Mieszkańców Chełmka powiadomiono o konieczności gotowania wody do celów spożywczych. W dniu 5.10.2009 roku, po przeprowadzonych ponownych badaniach wody PPIS w Oświęcimiu stwierdził, że jakość wody uległa poprawie i nie zachodzi już konieczność gotowania jej przed spożyciem. Utrzymywanie się odpowiedniej jakości wody w wodociągu jest efektem podjętych przed trzema laty działań usprawniających proces uzdatniania wody, głównie poprzez zainstalowanie lampy UV oraz urządzeń automatycznie kontrolujących stężenie czynnika dezynfekującego na stacji uzdatniania wody – informuje Andrzej Skrzypiński, wiceburmistrz Chełmka.

Wiceburmistrz informuje ponadto, że Gmina Chełmek w porozumieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmku przystępuje do realizacji programu „Gospodarka wodno-ściekowa gminy Chełmek”, którego jednym z celów jest gruntowna modernizacja stacji uzdatniania wody, w celu osiągnięcia najwyższej możliwej jakości wody pitnej. Całość inwestycji zamknie się kwotą ok. 56,5 mln zł, z czego 45,5 mln pozyskano z funduszy Unii Europejskiej. Obok modernizacji stacji uzdatniania wody projekt przewiduje się również przebudowę 7,5 km sieci wodociągowej oraz budowę 34 km kanalizacji sanitarnej na terenie Chełmka, Bobrka i Gorzowa. Zakończenie projektu przewidziano na rok 2013.

Źródło: Kasztelania