Policjanci z Komisariatu Policji w Chełmku oraz Urząd Gminy Chełmek zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na otwartą debatę społeczną pt. „Przemoc i patologie jej towarzyszące”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 listopada 2013 roku o godzinie 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku na Sali widowiskowo – kinowej.

W trakcie debaty poruszona zostanie tematyka związana z przemocą domową, rówieśniczą, cyberprzemocą, sposoby przeciwdziałania oraz rodzaje pomocy udzielanej ofiarom przemocy.

Tak jak w każdej debacie będzie również czas dyskusję z osobami, które wezmą w niej udział.

Debata Społeczna w Chełmku