Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus z Chlebem z tegorocznych plonów
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus z chlebem z tegorocznych plonów

W gminie Chełmek dużą uwagę przywiązuje się do kultywowania tradycji i dbania o kulturalno – rozrywkowe życie mieszkańców. Dożynki, czyli Tradycyjne Święto Plonów, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych oraz zabawą mieszkańców, odbyły się jak co roku w dwóch sołectwach gminy: Bobrku i Gorzowie. Warto podkreślić, że w uroczystościach dożynkowych aktywny udział wzięli: gospodarz gminy Chełmek, na co dzień mieszkaniec Gorzowa – Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz mieszkaniec Bobrka Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

W niedzielę 14 sierpnia br. świętowano w Gorzowie. W planie całodniowej imprezy znalazły się m.in. przemarsz korowodu dożynkowego, msza święta dziękczynna za uzyskane plony, część oficjalna z udziałem władz samorządowych, zaproszonych gości i mieszkańców wsi oraz występy zespołów ludowych i festyn rodzinny.

Dzień później, czyli 15 sierpnia, uroczystości dożynkowe przeniosły się do Bobrka.  Po zakończeniu mszy świętej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku, odbył się przemarsz korowodu dożynkowego do Domu Ludowego. Następnie odbyła się ceremonia dożynkowa z udziałem władz samorządowych i mieszkańców sołectwa. Po części oficjalnej, miały miejsce m.in. występy zespołów ludowych, mini recital uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku oraz loteria fantowa.

Dwa dni dożynkowe trwały do późnych godzin wieczornych. Mieszkańcy znakomicie bawili się podczas zabaw tanecznych, którym nie przeszkodziła wyjątkowo kapryśna tego lata – pogoda.

Źródło: UM Chełmek