Chełmek - drogi po remoncieKońcem czerwca oficjalnie oddano do użytku wyremontowane dwie drogi powiatowe, biegnące przez gminy Chełmek i Kęty. Oba zadania inwestycyjne, nad którymi z ramienia inwestora czuwał Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, wykonano w ramach współpracy powiatowo-gminnej.

Zadanie zrealizowane w gminie Chełmek obejmowało budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1907K, ul. Jagiellońskiej w Chełmku na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Krzywoustego.

Całkowity koszt tego drogowego przedsięwzięcia wyniósł 60 tys. zł brutto i był pokryty po połowie przez samorząd powiatu oświęcimskiego i gminy Chełmek. Zakres zadania wykonanego przez firmę „Stan-Bruk” z Oświęcimia objął 70 mb ulicy Jagiellońskiej i dotyczył w szczególności: prac rozbiórkowych na krawędzi i poboczu jezdni, budowy trzech studzienek ściekowych z przykanalikami do kanalizacji opadowej, położenia obustronnego krawężnika z ciekiem przykrawężnikowym na ławie betonowej, ułożeniu obrzeży i wykonaniu chodnika wraz ze zjazdami na pow. 100 m kw. oraz uzupełnieniu nawierzchni jedni przy cieku masą asfaltową.

– Wspólne inwestycje drogowe, wykonywane z powiatem oświęcimskim, można ocenić jako dobre. Ta współpraca w obszarze rozwiązywania problemów na drogach powiatowych jest coraz lepsza, coraz więcej zadań robimy, choć trzeba pamiętać, że zapóźnienia są duże i potrzeba zdecydowanie większych środków finansowych, aby osiągnąć stan zbliżony do dróg wojewódzkich. Ta zakończona inwestycja, którą dziś oddajemy, może wydawać się jedną z mniejszych, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa udało nam się uporządkować ruch pieszych na bardzo niebezpiecznym zakręcie i poprawiliśmy komfort przemieszczania się w obrębie skrzyżowania, o czym należy pamiętać – zaakcentował burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

Inna oddana do użytku drogowa inwestycja, tym razem w gminie Kęty, dotyczyła remontu drogi powiatowej nr 1757K, ulicy Kanada w Witkowicach.

Zadanie, którego koszt wyniósł 320 tys. zł brutto, wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe ze Spytkowic. Należność została pokryta po połowie z budżetów powiatu oświęcimskiego i gminy Kęty.

Remont dotyczył odcinka 600 mb drogi i w swym zakresie obejmował: roboty przygotowawcze, odnowę rowów na długości 1200 mb, położenie dwóch warstw nawierzchni asfaltobetonowej na łącznej powierzchni 3 tys. m kw. oraz utwardzenie i uzupełnienie poboczy.

Na zdjęciu: Komisja, która oficjalnie odebrała zakończony remont drogi w gminie Chełmek. Na zdjęciu m.in. starosta oświęcimski Józef Kała i burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. Fot. Ryszard Tabaka.

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu