Lokalne Centrum NGO – Kolping w Oświęcimiu wzmacnia małopolskie NGO’s poprzez wsparcie doradczo – szkoleniowe w ramach projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie”

W obecnych czasach organizacje pozarządowe mają duży wpływ na kształtowanie życia społecznego. Często wspomagają działalność państwa w zaspakajaniu potrzeb różnych grup społecznych zwłaszcza w obszarach którymi nie jest zainteresowany biznes, a administracja publiczna zajmuje się niewystarczająco. Organizacje pozarządowe jako sektor niezależny tzn. III nie są nastawione na osiąganie zysku działają non-profit. Działalność NGOs’ opiera się głównie na pracy ludzi dobrej woli, których łączą wspólne idee, wartości, zainteresowania. Jednak faktyczny zakres ich działań zależy jest z jednej strony od inicjatywności, kompetencji i profesjonalizmu członków organizacji, a z drugiej strony od operatywności w pozyskiwaniu środków finansowych. Brak właściwego przygotowania w prowadzeniu tego typu działalności, małe doświadczenia w zarządzaniu organizacją, w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł, również brak należytego wsparcia ze strony administracji powoduje to iż często NGOs’ nie mogąc rozwinąć swej aktywność nie działa. Problem ten dotyczy zarówno nowo powstałych jak i tych „starych” organizacji. Zmieniająca się rzeczywistość wymusza na III sektorze konieczność podniesienia standardów funkcjonowania oraz własnych umiejętności poprzez edukację swych członków, wolontariuszy, pracowników.

Kolping, dostrzegł dużą potrzebę wsparcia szkoleniowego i doradczego małopolskich NGOs’. Pomocy potrzebują organizacje nowopowstające jak i starsze, częste zmiany w przepisach sprawiają, że również organizacje ze sporym doświadczeniem wymagają wsparcia.

Projekt pt „Działamy lokalnie i profesjonalnie” polega na udzieleniu długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych w ramach tych działań powstało Lokalne Centrum NGO. Adresatami projektu są członkowie, pracownicy, wolontariusze organizacji pozarządowych jak również osoby fizyczne pragnące działać w III sektorze, chcące założyć stowarzyszenie, fundację.

Zakres usług dostępnych w ramach Lokalnego Centrum NGO – Kolping obejmuje:

  • profesjonalne doradztwo indywidualne i grupowe m.in. w tematach: księgowości i sprawozdań finansowych; aspektów prawnych – spraw członkowskich, pracowniczych, statutów, funkcjonowania NGO; zarządzania projektami; pozyskiwanie finansowania ze środków zewnętrznych; partnerstwo.
  • szkolenia podstawowe i specjalistyczne z zakresu m.in.: zarządzania organizacją, planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, współpracy z wolontariuszami, promocji, zarządzania finansami organizacji, pozyskiwania środków finansowych,
  • szkolenia tematyczne odpowiadające indywidualnym potrzebom organizacji, m.in. w zakresie; coaching, tworzenia strategii rozwoju organizacji
  • Inkubator organizacji pozarządowych, to kompleksowe wspieranie nowopowstających lub młodych organizacji pozarządowych w ich rozwoju. Inkubator to różne, elastyczne i dopasowane do organizacji formy wsparcia Również każda osoba fizyczna zainteresowana założeniem organizacji pozarządowej może otrzymać wsparcie z zakresu aspektów formalno-prawnych funkcjonowania organizacji (m.in. konsultacji statutu, przeprowadzeniu zebrania założycielskiego, rejestracji w KRS – formularze)
  • „Biblioteczka” – prowadzenie biblioteki tematycznej o sektorze organizacji pozarządowych,
  • Newsletter zawierający ważne dla NGOs’ informacje o szkoleniach, grantach, wydarzeniach

Jeśli;

  • Wasza organizacja jest zarejestrowana na terenie powiatów: m. Kraków, wielickiego, brzeskiego, bocheńskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, wadowickiego i suskiego
  • Potrzebujecie indywidualnego doradztwa i wsparcia w zakresie działania Waszej organizacji
  • Interesują Was szkolenia, doradztwo o tematyce szeroko pojętej działalności NGO – Chcecie założyć organizację pozarządową!!!

to zapraszamy do;

Lokalnego Centrum NGO – Kolping w Oświęcimiu, które mieści się na Rynku Głównym 2 .

Biuro Centrum czynne jest w poniedziałki, środy w godz. od 14.00 do 17.30 email: ngo.oswiecim@kolping.pl,

Więcej informacji na www.ngo.kolping.pl

Realizatorem projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie” jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, partner projektu Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego