W Bobrku co roku odbywa się spotkanie opłatkowe seniorów. Uroczystość zwaną Dniem Seniora organizuje Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką.

19 stycznia 2014 r. w Domu Ludowym w Bobrku miało miejsce jedno z tych spotkań. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób, mieszkańców Bobrka. Na uroczystości pojawił się także Burmistrz Andrzej Saternus oraz księża: Stanisłąw Szklany – proboszcz i Piotr Maroszek – wikary. Obchody tegorocznego Dnia Seniora rozpoczęły się występem dzieci. Następnie można było obejrzeć przedstawienie przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Wystąpił także zespół Gromcaneczki z sąsiedniego Gromca. Pozostałą część wieczoru umilał występ Krzysztofa Dłubisza.

Jan Lorek