Stan dróg w Chełmku
Stan dróg w Chełmku

Zima jak co roku zasypała chełmeckie drogi. Pokryła je kilkucentymetrową warstwą śniegu i lodu. Jak co roku również, jedyne czarne drogi w gminie Chełmek to droga wojewódzka (ulica Piastowska i Krakowska). Drogi gminne i powiatowe są białe.

Przy okazji zasypanych dróg przypominamy, że pod białą warstwą śniegu, lodu i błota nadal znajdują się niebezpieczne dziury i nierówności, które są równie niebezpieczne jak lodowa nawierzchnia.

Przedstawiamy poniżej mapkę dróg w Chełmku z podziałem na ich stopień dewastacji. Zielonym kolorem zaznaczono drogi o dobrej nawierzchni, pomarańczowym zaznaczono drogi o złym stanie nawierzchni a czerwonym drogi o fatalnym stanie, drogi po których jazda grozi wizytą u mechanika w celu kosztownej naprawy zawieszenia.

Apelujemy więc do kierowców o ostrożną jazdę a do urzędników o przyjrzenie się mapce i uwzględnienie w wiosennych planach napraw zaznaczonych poniżej dróg. Niestety wieloletnie zaniedbania sprawiają, że na dzień dzisiejszy natychmiastowej wymiany wymaga blisko 100% dróg gminnych (poza ul. Przemysłową).