Gorzów ma nowy chodnikZakończono budowę chodnika i kanalizacji opadowej przy ulicy Oświęcimskiej w Chełmku. Była to wspólna inwestycja samorządu gminy Chełmek i powiatu oświęcimskiego. Zadanie wykonała firma „STAN-BRUK” z Oświęcimia. Nad całością przedsięwzięcia kontrolę sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. Ogółem koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 122 tys. zł brutto i był pokryty po połowie przez oba samorządy. Zakres zadania obejmował odcinek 160 mb i dotyczył w szczególności: usunięcia drzew kolidujących z budową kanalizacji i chodnika, budowy kanalizacji opadowej ze studzienkami ściekowymi i rewizyjnymi, wykonania ławy betonowej wraz z krawężnikiem i ciekiem przykrawężnikowym oraz chodnika wraz ze zjazdami z kostki betonowej. Ponadto uzupełniono mieszanką asfaltową nawierzchnię pomiędzy ciekiem a jezdnią.

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu