Informacja burmistrza dla mieszkańców gminyZ uwagi na pojawiające się informacje o przeprowadzaniu rzekomych badań jakościowych wody u odbiorcy oraz złej jakości wody przeznaczonej do spożycia, informuję, że MZGK Spółka z o.o. nigdy nie zlecał żadnej zewnętrznej firmie wykonywania tego typu badań w domu klienta. MZGK Spółka z o.o. jako producent i dystrybutor wody pitnej dokonuje kontroli jakości wody w akredytowanym laboratorium AQUA S.A. Bielsko – Biała. Ponadto jakość wody monitorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oświęcimiu. Jakość wody spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Każdy z pracowników przedsiębiorstwa wodociągowego odwiedzający klienta posiada przy sobie służbową legitymację i porusza się oznakowanym pojazdem. Pobór próbek wody do badania dokonywane jest z wcześniej wyznaczonych miejsc, według harmonogramu w godzinach od 7:00 do 15:00.

Powoływanie się że badania wykonywane są na zlecenie Burmistrza Chełmka jest nieprawdą i stanowi wyraźne nadużycie.

Burmistrz Miasta Chełmek