Remont drogi ChełmekOd sierpnia ruszy jedna z największych inwestycji drogowych, prowadzonych przez powiat oświęcimski. Zadanie obejmie przebudowę na terenie Chełmka dwóch dróg powiatowych na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 780 do autostrady A4. To ważne i kosztowne przedsięwzięcie drogowe będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013” oraz współfinansowane z budżetów powiatu oświęcimskiego i gminy Chełmek.

– Dzięki podjętym zabiegom i uzyskanym funduszom możemy dziś przystąpić do realizacji ważnego zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych. Z jednej strony to przedsięwzięcie ma znaczenie dla poprawy infrastruktury drogowej powiatu oświęcimskiego, jak również ważne jest z punktu widzenia potrzebnych rozwiązań komunikacyjnych, które w tym przypadku ułatwią dojazd do autostrady A4. Z tego miejsca pragnę podziękować burmistrzowi Chełmka za włączenie się w finansowanie naszej wspólnej inwestycji – mówi starosta oświęcimski Józef Kała.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą powiatowej inwestycji została firma „Poldim” S.A. z Tarnowa. Z kolei zarządzającym w zakresie administrowania projektem i nadzoru inwestorskiego wybrano konsorcjum firm: „Road-Skan-Expert” z Pszczyny oraz Studio Inżynierskie „MKM” z Oświęcimia. Z ramienia inwestora nad realizacją zadania będzie czuwał Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.

Koszt inwestycji – która będzie realizowana w trzech etapach i potrwa według przyjętego harmonogramu prac do września 2010 roku – wyniesie ogółem 8,5 mln zł brutto. Zadanie będzie finansowane przez powiat oświęcimski i gminę Chełmek po 1,5 mln zł i dofinansowane w ramach MRPO w kwocie 5,5 mln zł.

Zakres inwestycji dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1902K, ulicy Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780, (ul. Piastowska) do skrzyżowania z ul. Jaworznicką.

W tym przypadku prace będą prowadzone na odcinku o długości 1,4 km i obejmą: odwodnienie (w tym położenie ponad 1 km rur, ok. 100 studni rewizyjnych i studzienek ściekowych), budowę chodników i zatok autobusowych (w tym położenie ponad 3 km krawężników na ławie betonowej, ok. 2 km obrzeży, i ponad 5 tys. m kw. nawierzchni z kostki betonowej), przebudowę skrzyżowań i wykonanie nawierzchni (ok. 11,5 tys. m kw. nawierzchni asfaltobetonowych).

Prowadzone zadanie będzie obejmować także przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1907K, ulicy Jaworznickiej od budynku nr 18 do granicy powiatu (przed mostem na kanale Matylda).

Zakres prac prowadzonych na odcinku drogi o długości ok. 2,9 km będzie dotyczyć w szczególności: wzmocnienia podbudowy drogi i poszerzenia jezdni, przebudowy przepustów odnowy rowów, poszerzenia i remontu poboczy, dobudowy odwodnienia (w tym położenie ponad 300 mb rur wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi, montaż separatora ścieków), budowy chodników (w tym położenie ok. 500 mb krawężników na ławie betonowej, ponad 200 mb obrzeży i ok. 400 m kw. nawierzchni z kostki betonowej), wykonania nawierzchni (ok. 18,8 tys. m kw. nawierzchni asfaltobetonowych).

Zadanie będzie realizowane na terenie Chełmka w trzech etapach. Pierwszy z nich obejmie w tym roku przebudowę ulicy Jaworznickiej na odcinku niezabudowanym. Kolejne dwa etapy, wykonywane już w 2010 roku, będą swym zakresem dotyczyć kontynuacji przebudowy ulicy Jaworznickiej na pozostałym odcinku, a także przebudowy w całym planowanym zakresie odcinka ulicy Mickiewicza.

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu