Budowa kanalizacji
Budowa kanalizacji

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku rozpoczął realizację Projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek”. Projekt finansowany jest ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 69 344 848 PLN, w tym blisko 45 802 908 PLN dotacji z Unii Europejskiej. W dniu 19.01.2010 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z firmą TRACTEBEL ENGINEERING S.A., która będzie pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu w Projekcie.

 Inżynier Kontraktu będzie odpowiadał w szczególności za przygotowanie i realizację usług zgodnie z wymaganiami wdrażania Funduszu Spójności, zasadami określonymi w książce Żółty FIDIC, uregulowaniami prawa polskiego oraz ustawy Prawo budowlane. Ponadto do zadań Inżyniera zalicza się: raportowanie, monitoring, gromadzenie danych i dokumentów w celu usprawnienia kontroli inwestycji oraz jej rozliczenia rzeczowo – finansowego.

Źródło: UM Chełmek