Znasz administratorkę sieci komputerowej?

Zawód administratora sieci komputerowych to jedna z podstawowych specjalności w branży informatycznej. Administrator buduje, integruje oraz obsługuje sieci komputerowe.

Najważniejszym zadaniem administratora jest zapewnianie sprawnego funkcjonowania sieci oraz pracowników przy nich zatrudnionych, a także zapewnienie wsparcia technicznego wszystkim użytkownikom danej sieci. Stąd cechami charakteryzującymi dobrego pracownika wykonującego ten zawód powinna być umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrego kontaktu z ludźmi, umiejętność przekonywania ludzi do swoich pomysłów. Niezbędne są także otwartość i wyrozumiałość, stąd w pracy administratora bardzo dobrze sprawdzają się kobiety. Oczywiście niezbędnym atutem administratora jest posiadanie wiedzy technicznej na wysokim poziomie, ze zdobywaniem której doskonale radzą sobie kobiety. Dlatego na rynku pracy administratorki sieci są bardzo cenione.

We wrześniu w Oświęcimiu rozpocznie się trzymiesięczny ostatni w tym roku kurs „Budowa sieci i administracja serwerami internetowymi”. Organizatorem kursu jest Towarzystwo Salezjańskie.

Zgłoszenia przyjmowane są 01 sierpnia do 13 września w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim.

Tel. 664 337 651. Cena wynosi 133,75zł.

plakat_oswiecim_unia1

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja
ue