Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu ma wspaniałe wieści dla swoich Użytkowników. Otrzymała kolejne dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tym razem z programu Partnerstwo dla książki – to aż cztery projekty na kwotę 74429,00 zł.
W ubiegłym tygodniu Biblioteka otrzymała informację z Ministerstwa o przyznanych dotacjach z programu Promocja czytelnictwa na dwa projekty, na łączną kwotę 43 000 zł. Razem mamy już 6 projektów, na 6 złożonych, czyli 100 % skuteczności. Łącznie na działania w 2020 roku pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawie 120 000 zł – informuje zastępca dyrektora Biblioteki i specjalista ds. projektów – Mariola Talewicz. Oj będzie się działo! A co będzie? Będzie dużo.
Najmłodsi wsiądą w lokomotywę działań w Akademii Rodzinnej. Projekt ten zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni do działań animujących czytelnictwo i spotkań rodzinnych. Bazując na tuwimowskiej twórczości zabierzemy dzieci z rodzicami w literacką podróż koleją. Lokomotywa Akademii Rodzinnej zatrzyma się na kilku stacjach, a na każdej z nich będzie czekała niespodzianka. Będą warsztaty sensoplastyki, muzykoterapii, bajkoterapii, tyflopedagogiki i dietetyki, a wszystko w towarzystwie literatury – zapowiada Katarzyna Sobieszek, koordynator projektu. Będziemy czytać, eksperymentować, smakować, dotykać, zachęcać do obserwacji, dzięki czemu poprzez nowe doświadczenia dzieci będą mogły lepiej rozumieć świat. Wyprawę zakończymy literackim piknikiem rodzinnym w zajezdni kolejowej.
„Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi – i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie” to cytat wielkiego pisarza J. Conrada, który stał się impulsem do stworzenia projektu aktywizującego czytelniczo i integrującego osoby z dysfunkcją wzroku poprzez arteterapię, czyli warsztaty w oparciu o sztukę i terapię. Obejmą one działania od rysunku, poprzez teatr, literaturę, muzykę i film. Uczestnicy spotkań literackich poznają twórczość Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Przybosia, dzieci wezmą udział w tworzeniu książek dotykowych ilustrujących wiersze Kamieńskiej. Jan Paweł II – fascynator teatru będzie towarzyszył w przygotowaniach wieczoru literackiego, a dzięki filmom z audiodeskrypcją uczestnicy poznają produkcje kinowe. Opowiada Bogusława Głąb odpowiedzialna za realizację działań w tym projekcie.
W projekcie „Po(CZUWAJ) się w bibliotece” zachęcimy bibliotekarzy powiatu oświęcimskiego do zdobywania rozmaitych sprawności, będących krokiem na drodze doskonalenia się, poszerzania kompetencji i bycia odpowiedzialnym za swój rozwój. Autorce projektu – Monice Sobocie zależy na tym, by bibliotekarze zyskali konkretną wiedzę i umiejętności, rozwinęli swoje zdolności i odkryli nowe zainteresowania, co znacząco przełoży się na ich jeszcze lepszą pracę z Użytkownikami Bibliotek. Galeria Książki, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej zrealizuje projekt dla 9 bibliotek powiatu oświęcimskiego, zatrudniających 75 bibliotekarzy.
“Słowa kadrem opisane” to projekt zakładający realizację interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu historii mówionej, fotografii i literatury skierowany do młodzieży. Myślą przewodnią projektu jest pokazanie miasta Oświęcim z perspektywy młodego mieszkańca, w oderwaniu od trudnej historii związanej z Miejscem Pamięci KL Auschwitz-Birkenau. Pomysłodawczyni projektu – Barbara Dejko, zaplanowała cykl spotkań o charakterze integracyjnym, teoretycznym i praktycznym, których celem jest kształtowanie wizerunku naszego miasta jako miejsca dobrego do życia, posiadającego niepowtarzalną historię i wyjątkowo ciekawe działania wpisujące się we współczesne życie młodych ludzi. W finale projektu zaprezentujemy prace powstałe w przestrzeni miejskiej, będącej inspiracją młodzieży do działania, udostępnimy wystawę prac fotograficznych mieszkańców Oświęcimia i uczestników projektu.
Bazując na chińskim podziale żywiołów i przestrzeni jaką dysponuje Galeria Książki zaprosimy osoby dorosłe do udziału w cyklu nowatorskich i inspirujących działań rękodzielniczych i literackich – na działania już cieszy się koordynatorka Anna Gałgan. W ramach projektu “Żywioły. Literacki makerspace w Bibliotece” uczestnicy wezmą udział w cyklu tworzenia, zarówno literatury jak i wytworów kultury. Czy bycia pisarzem można się nauczyć? O tym przekonają się uczestnicy warsztatów w cyklu tworzenia literatury. Z kolei miłośnicy rękodzielnictwa wykonają ceramiczne misy, kwiatowe kompozycje, czy eleganckie witraże. Towarzyszyć nam będą woda, ogień, drewno, metal i ziemia.
„Świat Koziołka” to hasło przewodnie towarzyszące już 27. Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Nadrzędnym celem projektu – informuje koordynatorka Oliwia Brzeźniak-Pałgan, jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci, spełniających rygorystyczne kryteria oceny pod względem literackości, przesłania oraz zgodności z radosną wizją twórczości, jaką uprawiał patron. W ramach Nagrody przygotujemy i przeprowadzimy działania polegające na: zebraniu, ocenie oraz nagrodzeniu najlepszej polskiej książki dla dzieci wydanej w 2019 roku, głosowaniu w Nagrodzie Czytelników, lekcjach bibliotecznych opartych na książkach nagrodzonych, konkursach dla szkół i bibliotek na akcje promującą czytelnictwo, webinariach, promocji Nagrody w księgarniach w całej Polsce oraz przygotowania finału nagrody wraz ze spotkaniami autorskimi i sesją naukową poświęconą jednej z laureatek Nagrody – Barbarze Gawryluk.
Już dziś zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Biblioteki, facebooku i instagramie, gdzie będą zamieszczane informacje o zapisach na warsztaty, szkolenia, spotkania organizowanych w ramach dofinansowanych projektów. Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału, każdy znajdzie coś dla siebie!

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *