W dniu 04.02.2013 około godziny 11:30 policjanci z Komisariatu Policji z Chełmku zostali powiadomieni o znalezieniu niewybuchów przy ul. Tetmajera w Chełmku. Tak jak w poprzednim przypadku dwa pociski zostały odkopane podczas prac ziemnych przy budowie kanalizacji. Miejsce zostało zabezpieczone przez policjantów do czasu przyjazdu żołnierzy z krakowskiej grupy sapersko-minerskiej.