Chełmek pod oddziaływaniem kopalni
Chełmek pod oddziaływaniem kopalni

W związku z wystąpieniem w dniu dzisiejszym około godz. 6.45 silnego wstrząsu górniczego burmistrz Chełmka informuje, że w trybie natychmiastowym ponownie wystąpił do Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach o kategoryczną interwencję w przedmiotowej sprawie.

Po uprzednich bardzo silnych wstrząsach z lutego bieżącego roku również wystąpiono do Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach i Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Po tym wystąpieniu na zebraniu podjęto uchwałę nr 2/2010 w której „komisja uznając, że dalszej eksploatacji pokładu 209 ściana 399 nie powinny towarzyszyć silne wstrząsy, pozytywnie opiniuje wniosek Kompani węglowej S.A. o ponowne uruchomienie ściany 399″. Górotwór nie zastosował się do podjętej uchwały.